hallare

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Den 6-12 maj genomfördes årets Krisberedskapsvecka. Veckans syfte var att öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Många kommuner och organisationer genomförde aktiviteter på temat krisberedskap, exempelvis om hur du ökar din hemberedskap, vad en krislåda bör innehålla, vilka risker som finns i din närmiljö och vart du kan vända dig om något händer i din kommun.

Broschyr med viktig information

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen. Broschyren finns även digitalt och du kan läsa den här.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet. Några saker som broschyren tar upp:

  • Ditt ansvar och samhällets ansvar.
  • Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
  • Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
  • Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
  • Totalförsvar och olika typer av plikt.

Prata med grannar och bekanta

Broschyren kan väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Vill du bidra?

Om du är intresserad av att lära dig mer och göra en insats är du välkommen att bli medlem i Bilkåren. Vi utbildar förare, logistiker och elverksoperatörer för olika delar i totalförsvaret, både den militära och den civila delen. Klicka här för att fylla i din intresseanmälan direkt.

Mer information

  • DinSäkerhet.se – Tips om hur du kan förbereda dig inför kriser. Det finns bland annat checklista för vad en krislåda kan innehålla, videoklipp och poddavsnitt. Från slutet av maj kan du även hitta broschyren Om krisen eller kriget kommer för nedladdning och på ytterligare språk.
  • Krisinformation.se – Samlar information från myndigheter och ansvariga aktörer före, under och efter stora händelser och kriser. Finns även som app att ladda ned till mobilen.
  • Frivilligutbildning.se – Kontaktuppgifter till alla frivilliga försvarsorganisationer och information om organisationernas utbildningar och verksamhet
@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren