hallare

Utbildningar

Bilkåren utbildar förare till vårt totalförsvar, både det militära försvaret och till den civila krisberedskapen. Utbildningen är bara vägen mot målet. Det viktiga målet är att den som gått sin utbildning ska ha en befattning i Hemvärnet eller ett uppdrag för någon av de civila myndigheter som vi samverkar med.

Alla våra utbildningar syftar till att du ska kunna ha en uppgift i totalförsvaret. Beroende på om du är intresserad av den militära eller den civila sidan ser utbildningsgången olika ut. Olika uppgifter kräver helt enkelt olika utbildningar.

Om du väljer den militära sidan blir du soldat och fordonsförare i Hemvärnet. Du genomgår en antagningsprövning och skriver en utbildningsplan för din väg till en befattning i Hemvärnet. Din utbildningsstege börjar alltid med en grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. Här kan du läsa mer om GU-F. I första hand hjälper din kår dig att skriva en utbildningsplan, men i vissa delar av landet har vi också regionala utbildningshandläggare som kan hjälpa dig. Klicka här för kontaktuppgifter till dem.

Väljer du den civila sidan skriver du ett avtal om att stå till förfogande om det skulle behövas. Du ingår då i ”pooler” med frivilliga förstärkningsresurser avsedda att stötta en viss myndighet. Bilkåren har uppdrag för Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Energimyndigheten och ett antal Länsstyrelser. Här kan du läsa mer om våra samarbeten för den civila krisberedskapen.

Alla våra updrag utgår från att det ska finnas ett behov, därför varierar det från år till år vilka utbildningar som genomförs. Behovet, tillsammans med lämplighet utifrån bland annat fysik och mental uthållighet för utbildning, övning och insats avgör vilka som kan påbörja en utbildning för ett uppdrag. Kontakta gärna din lokala kår om du vill veta mer detaljerad information om ett specifikt uppdrag.

Varje person kan bara ha en befattning/uppdrag. Du kan alltså inte både vara engagerad i Hemvärnet och samtidigt ha en överenskommelse med en civil myndighet. Det enda undantaget är FRG (Frivilliga Resursgrupper) där du samtidigt kan vara engagerad om du har ett annat avtal/överenskommelse.

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor som vi får om Bilkårens utbildningar.

Vill du ha kontakt med oss angående våra uppdrag och utbildningar så mejla oss på

civilutbildning@bilkaren.se eller militarutbildning@bilkaren.se

Grid
Lista
@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren