hallare

Utbildningar

Bilkåren utbildar förare till vårt totalförsvar, både det militära försvaret och till den civila krisberedskapen. Utbildningen är bara vägen mot målet. Det viktiga målet är att den som gått sin utbildning ska ha en befattning i Hemvärnet eller ett uppdrag för någon av våra samverkande myndigheter inom den civila krisberedskapen.

Alla våra utbildningar syftar till att du ska kunna ha en uppgift i totalförsvaret. Beroende på om du är intresserad av den militära eller den civila sidan ser utbildningsgången olika ut. Olika uppgifter kräver helt enkelt olika utbildningar.

Om du väljer den militära sidan blir du soldat och fordonsförare i Hemvärnet. Du genomgår en antagningsprövning och skriver en utbildningsplan för din väg till en befattning i Hemvärnet. Din utbildningsstege börjar alltid med en grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. Här kan du läsa mer om GU-F.

Väljer du den civila sidan skriver du en överenskommelse om att stå till förfogande för den civila krisberedskapen om det skulle behövas. Du ingår då i ”pooler” med frivillga förstärkningsresurser avsedda att stötta en viss myndighet. Bilkåren har uppdrag för Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten och ett antal Länsstyrelser. Här kan du läsa mer om våra samarbeten för den civila krisberedskapen.

Varje person kan bara ha en befattning/uppdrag. Du kan alltså inte både vara engagerad i Hemvärnet och samtidigt ha en överenskommelse med en civil myndighet. Det enda undantaget är FRG (Frivilliga Resursgrupper) där du samtidigt kan vara engagerad om du har ett annat avtal/överenskommelse.

Grid
Lista

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren