hallare

Verksamhet

Totalförsvar

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till totalförsvaret. Det innebär att vi har uppdrag inom det militära försvaret, främst Hemvärnet, och i den civila krisberedskapen.

Inom krisberedskapen är transporter en avgörande faktor när det gäller att lösa krisen. Vilken typ av kris eller allvarlig händelse som helst; livsmedelsbrist, elbortfall, dricksvattenproblematik, väpnat angrepp, epidemier eller skogsbrand, kommer att kräva transporter. Bilkårens uppgift är att stödja totalförsvaret genom att rekrytera och utbilda förare inom den militära och civila beredskapen och bidra med totalförsvarsinformation.

Just nu är det mycket debatt och information i samhället om totalförsvarsplanering, där vi alla har en roll. Bilkåren jobbar mycket med totalförsvarsinformation, både internt och externt. Vill du lära dig mer om totalförsvaret, så har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) flera bra webbutbildningar som är gratis. Här kan du klicka för att komma till utbildningar:

Grundkurs om totalförsvar

Skydd mot informationspåverkan

Vill du engagera dig i totalförsvaret och vara med och göra en insats, när och där det händer? Då ska du bli medlem i Bilkåren!

Klicka här för att bli medlem direkt!

Trafiksäkerhet

Redan i vår ändamålsparagraf har vi formulerat vårt trafiksäkerhetsuppdrag. För oss hänger motor- och fordonsintresset ihop med att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Det handlar om kunskaper och attityder och att vara rädd om sig själv och andra.

trafik skaraborgVåra kårer ordnar en rad lokala aktiviteter där vi informerar och sprider kunskap om hur vi som trafikanter kan minska riskerna för trafikolyckor. En konkret fråga är att gå ut och berätta om hur viktigt det är att använda cykelhjälm när man cyklar och att man bär reflexer i mörkret.

På många ställen samarbetar vi med lokala och regionala trafiksäkerhetsorganisationer, tex olika NTF-förbund för att skapa en säkrare trafikmiljö och vi engagerar oss i olika kampanjer och projekt.

Spelet om trafiken

Vårt eget trafikarbete har vi samlat under begreppet ”Spelet om trafiken”. Vårt trafikår är indelat i tre etapper där vi har fokus på olika aktiviteter, både interna och externa. Klicka här för att se ”spelplanen” för 2023.

I år ordnar vi tre stora aktiviteter som engagerar många medlemmar. Sista torsdagen i mars ordnas varje år Bilkårens TrafikQuiz där kårerna tävlar mot varandra under en hetsig tävlingstimma. Lördagen den 6 maj ordnas vår Trafikdag och i samband med skolstarten ordnas teckningstävlingen ”Min skolväg”.

Varje kår bestämmer själv vilka av aktiviteterna man vill delta i. Ta kontakt med din Bilkår och se vad du kan delta eller bidra med!

Spelet om trafiken mellan

Kårverksamhet

Vår lokala kårverksamhet är en viktig del av vår verksamhet genom att det engagerar och aktiverar både gamla och nya medlemmar, med eller utan avtal. Alla kan delta och bidra!

Det finns kårer över hela Sverige och varje kår formar sin egen verksamhet utifrån sina medlemmar. Aktiviteterna i kårerna varierar men det kan tex vara studiebesök, föreläsningar och fester. Det är bara den egna fantasin bland kårens medlemmar som sätter gränserna. Kårverksamheten är en viktig del för att stärka gemenskapen i kåren och öka kunskapen och engagemanget bland medlemmarna.

Kårerna arrangerar förutom dessa aktiviteter även lokala studiecirklar där du som medlem kan vara med. Det kan tex vara hemberedskap, hjärt- och lungräddning, mekardagar, trafikfrågor och B-teori. Önskemålen varierar mellan kårerna – du kan som medlem vara med och påverka vad kåren ska göra! De flesta kårerna har förutom fysiska träffar också egna digitala kårlokaler på Teams där de genomför möten, information och aktiviteter.

Vartannat år möts kårerna till riksstämma och stakar ut riktningen för de närmaste två åren och väljer centralstyrelse. Nästa riksstämma genomförs i Ängelholm i september 2024. I sommar ordnar vi sommarträff där bilkårister från hela Sverige samlas under en helg för umgänge, skratt och roliga aktiviteter.

Alla kårer jobbar också med totalförsvarsinformation, både till sin egna medlemmar och till allmänheten. Informationen syftar både till att öka kunskapen om hur man själv kan förbereda sig inför en kris, men också för att väcka intresse för att engagera sig och utbilda sig för totalförsvaret, tex som förare eller logistiker.

Lokalt kan våra kårer samarbeta med andra motororganisationer i olika projekt och utbildningar.

 

 

Ungdomsverksamhet

Är du under 20 år och motorintresserad? Oavsett hur mycket du kan om motorer och fordon, så finns det plats för dig. På våra kurser kommer du att få prova på en annorlunda fritid. Du får nya vänner, ny kunskap och upplevelser du inte kunnat drömma om.

I Bilkåren kan alla bli medlemmar, oavsett ålder. I många av våra lokala kårer ordnas det speciella ungdomsaktiviteter, ibland tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer. Det kan handla om första hjälpen, mekar-kvällar, orientering, studiebesök och en massa annat.

När du är medlem och under 20 år får du chansen att gå olika ungdomsutbildningar – helt kostnadsfritt. Vi ordnar ungdomshelger några gånger om året där man får pröva på lite av militärlivet och på sommaren erbjuder vi EU-moppekurser tillsammans med Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK). På vintern har vi snöskoterutbildning och på somrarna ordnar vi en större ”prova på”-kurs som heter Defense Camp. Den ordnar vi tillsammans med Frivilliga Flygkåren, Frivilliga Motorcykelkåren och Sjövärnskåren. Klicka här för att ta dig till sidan där våra utbildningar presenteras.

En annan del av Bilkårens ungdomsverksamhet är Ung Prepper där du som är mellan 15-18 år får lära dig mer om hur du kan förbereda dig för en kris.

Fem bra skäl att bli medlem i Bilkåren för dig som är ung

  • Personlig utveckling
  • Utbildning
  • Tuffa utmaningar
  • Oförglömliga upplevelser
  • Gemenskap

Ett engagemang i Bilkåren kommer du aldrig att ångra!

Om du vill veta mer om vår ungdomsverksamhet så kan du maila bilkarsungdom@bilkaren.se

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren