hallare

Välkommen till Bilkåren!

Först och främst varmt välkommen! Den senaste tiden har flera hundra anslutit sig till oss och vi är oerhört glada över att du är en av alla som vill engagera sig i Bilkåren. Du är nu ett steg närmare att bli en viktig resurs för Sveriges beredskap och totalförsvar. Här har vi sammanställt viktig och matnyttig information för din första tid i Bilkåren.

Vi är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer och har ca 5600 medlemmar. Nu är du en del av detta. Runt om i landet finns våra 49 kårer där ideella eldsjälar lägger en stor del av sin fritid på att engagera sig inom Bilkåren. Det är våra ideella eldsjälar som nu kommer följa upp kontakten med med dig och hjälpa dig vidare i ditt engagemang. När flera hundra söker sig till oss samtidigt jobbar vi ännu mer febrilt. Vi hoppas att du kan ha förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt med kontakten. Under tiden du väntar på att få kontakt kan du förbereda dig på flera olika sätt. Här på sidan har vi samlat engagemangstips och de vanligaste frågor som vi brukar få av nya medlemmar.

Engagera dig och va beredd

Vanliga frågor och svar

Intresserad av militära uppdrag?
Hur lång tid tar det innan jag kan påbörja min utbildning?
Nu är det många som vill bidra och det betyder att processen också tar längre tid. Om du ska söka till hemvärnet måste du börja med att göra en utbildningsplan. Det hjälper din kår till med. När detta är klart ska du säkerhetsprövas och intervjuas. Detta sköts av försvarsmakten. Räkna med att det tar upp till 6 månader innan du är igång med din första utbildning.

Vad innebär en säkerhetsprövning?
Då du kommer medverka i säkerhetskänslig verksamhet kontrolleras en rad uppgifter om dig av försvarsmakten. Det genomförs en säkerhetsintervju hemma hos dig och det görs ett registerutdrag. 

Vilka förkunskapskrav krävs för de olika befattningarna?
Du hittar alla förkunskapskrav för respektive uppdrag här  

Måste jag ha C- eller D-körkort för att bli lastbils- eller bussförare i Hemvärnet?
Nej, du behöver bara ha ett B-körkort, men om du har civil behörighet på C/D är utbildningen betydligt kortare. Din förarutbildning kommer då att fokusera på de militära kraven.

Behöver jag militär utbildning sedan tidigare för att vara med i Hemvärnet?
Nej, för att bli förare i Hemvärnet räcker det med att man genomför en grundläggande utbildning för frivilliga, GU-F. Kursen är två veckor och ger dig en grundläggande soldatutbildning. 

Vilken ersättning får jag när jag är på kurs?
Utbildningen är kostnadsfri och du har fri mat, logi och resa till kursplatsen. Dessutom får du ersättning motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI) under kurstiden, för att kunna vara ledig från jobbet.

Intresserad av civila uppdrag?
Hur lång tid tar det innan jag kan påbörja min utbildning?
Nu är det många som vill bidra och det betyder att processen också kan ta längre tid. För civila uppdrag kan det finnas utbildningsplatser tillgängliga redan om 1-2 månader. Du kan själv läsa mer och anmäla dig genom att läsa på för respektive uppdrag här 

Vilka förkunskapskrav krävs för de olika befattningarna?
Du hittar alla förkunskapskrav för respektive uppdrag här

Vilka åldersgränser finns det för de civila uppdragen?
Den undre åldersgränsen är 18 år eftersom grundkravet för alla uppdrag är lägst  B-körkort. Den övre åldersgränsen varierar mellan 60-70 år, beroende på vilket uppdrag det är. Det är våra uppdragsgivare som bestämt vilka åldersgränser som gäller.

Måste jag ha C- eller D-körkort för att bli lastbils- eller bussförare i inom den civila krisberedskapen?
Ja, du måste ha rätt behörighet för det fordon du ska framföra. Notera att för flera uppdrag räcker det med B-körkort, tex  bandvagn, elverksoperatör, logistiker och minibussförare.

Vilken ersättning får jag när jag är på kurs?
Utbildningen är kostnadsfri och du har fri mat, logi och resa till kursplatsen. Dessutom får du ersättning motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI) under kurstiden, för att kunna vara ledig från jobbet.

Intresserad av kårengagemang?

Vad kan jag göra i en kår?
Du kan både vara deltagare i aktiviteter som kåren anordnar, men också engagera dig mer genom att exempelvis hjälpa styrelsen med att möta nya medlemmar, arrangera aktiviteter, hjälpa till med sociala medier. Kontakta din kår och erbjud din hjälp. Det kommer uppskattas!

Kan jag utbilda mig till något särskilt i en kår?
Det en rad olika kurser och utbildningar du kan gå genom ditt medlemskap. Dessa är inte begränsade bara till Bilkåren utan även de flesta andra frivilliga försvarsorganisationerna. Så vill du exempelvis bli duktig på sjukvård eller bra på totalförsvarsinformation finns det utbildningar för dig.

Min kår är inte aktiv där jag bor. Hur kan jag engagera mig då?
Kontakta Bilkårens kansli, kansliet@bilkaren.se, så kan vi koppla ihop dig med någon mer aktiv medlem i kåren, så kanske ni tillsammans kan ta steget att skapa en mer aktiv kår på plats. Vi hjälper dig gärna hela vägen!

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren