Våra samarbeten i den civila delen av totalförsvaret

Bilkåren har en rad viktiga samarbeten för den civila delen av totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Här beskriver vi våra samverkande myndigheters uppdrag och på vilket sätt vi samverkar med dem.

logga MSBMyndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB finansierar våra utbildningar för våra civila uppdrag. Läs mer om MSB.

Logga SvK

Svenska Kraftnät (SVK) är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Bilkåren utbildar tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) bandvagnsförare som ska stötta elbranschen vid stora störningar i elförsörjningen. Läs mer om SvK.

Logga TrVTrafikverket (TrV) är den myndighet som har ansvar för alla trafikslagen; trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. Bilkåren utbildar tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) förare på bandvagn, minibuss och lastbil samt elverksoperatöre för Trafikverket. Läs mer om TrV.

Logga PolisenPolismyndigheten ansvarar för ordningen inom landet i fredstid. Om det skulle bli aktuellt att evakuera människor på grund av hot, brott, terror eller kärnkraftsolyckor är det Polisens ansvar. Bilkåren utbildar logistiker och fordonsförare för att stödja Polisen vid storskalig utrymning. Vi utbildar också drivmedelsförare för Polisflyget. Läs mer om Polisen.

Logga LstyLänsstyrelserna är 21 myndigheter som verkar på regional nivå. De 21 länsstyrelserna är bland annat ansvariga för att upprätta risk och sårbarhetsanalyser för sina län/regioner och utifrån dessa planera för krisberedskap. Tillsammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK) skriver vi avtal med länsstyrelser om att sätta upp och bemanna Motor och transportenheter (MTE) som är en regional förstärkningsresurs för transporter och logistik. Läs mer om Länsstyrelserna.

Energimyndigheten ansvarar bland annat för att ta fram och förmedla kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter och ge utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Bilkåren utbildar minibussförare för att stödja myndigheten med persontransporter i främst Mälardalen. Läs mer om Energimyndigheten.

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. De arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt och bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd. Bilkåren utbildar logistiker och förare på minibuss med släpkärra för att stötta myndigheten vid fredstida kriser och samhällsstörningar. Läs mer om Jordbruksverket.

Förutom dessa samarbeten stöttar Bilkåren kommunerna, oftast genom att vi rekryterar bilkårister till de Frivilliga Resursgrupperna (FRG). Vi har också särskilda uppdrag för Västerås stad och Katrineholms kommun om att förstärka deras kris- och krigsorganisation med förare och logistiker.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren