Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F

Din utbildningsstege för en befattning i Hemvärnet börjar alltid med GU-F. Du lär dig grunderna för att bli en soldat innan du genomför din utbildning till en förarbefattning.

Utbildningen är 14 dagar och präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a ska du kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder. Den avslutas med en fältövning där du får tillämpa kunskaperna.

Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär utbildning och ska utbilda sig till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F vänder sig även till de ur de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har – men som behöver – en allmän militär utbildning som förkunskapskrav inför att påbörja sin instruktörsutbildning.

FoFö Berg

För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning. Fr o m 2016 krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll innan ansökan till GU-F. En kopia på utbildningsavtalet ska bifogas med ansökan. För ytterligare information, kontakta din lokala bilkår.

Utbildningsinnehåll

  • Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekoder samt soldatregler.
  • Om lojalitet, ansvarskänsla och kamratskap.
  • Att använda uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
  • Att sätta upp en förläggning, resa tält, laga mat och sköta din hygien.
  • Att skydda dig själv, dina kamrater och din förläggning.
  • Att använda ditt vapen, pistol eller automatkarbin.
  • Att ge första hjälpen och använda sjukvårdsmaterial.
  • Att släcka brand och skydda dig mot olika kemiska och nukleära stridsmedel.

GU-F genomförs vid många tillfällen och på många olika platser under ett år. För att se aktuella kursdatum och platser klickar du här.

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren