hallare

Utbildningar

Bilkåren utbildar förare till vårt totalförsvar, frivilliga till både det militära och civila försvaret.. Utbildningen är bara vägen mot målet. Det viktiga målet är att den som gått sin utbildning ska ha en befattning i Hemvärnet eller ett uppdrag för någon av de civila myndigheter som vi samverkar med.

Alla våra utbildningar syftar till att du ska kunna ha en uppgift i totalförsvaret. Beroende på om du är intresserad av den militära eller den civila sidan ser utbildningsgången olika ut. Olika uppgifter kräver helt enkelt olika utbildningar.

Om du väljer den militära sidan blir du soldat och fordonsförare i Hemvärnet. Du genomgår en antagningsprövning och skriver en utbildningsplan för din väg till en befattning i Hemvärnet. Din utbildningsstege börjar alltid med en grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. Här kan du läsa mer om GU-F. I första hand hjälper din kår dig att skriva en utbildningsplan, men i vissa delar av landet har vi också regionala utbildningshandläggare som kan hjälpa dig. Klicka här för kontaktuppgifter till dem.

Väljer du den civila sidan skriver du ett avtal om att stå till förfogande om det skulle behövas. Du ingår då i ”pooler” med frivilliga förstärkningsresurser avsedda att stötta en viss myndighet. Bilkåren har uppdrag för Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Teracom och ett antal Länsstyrelser och kommuner. Här kan du läsa mer om våra samarbeten för den civila delen av totalförsvaret.

Alla våra updrag utgår från att det ska finnas ett behov, därför varierar det från år till år vilka utbildningar som genomförs. Behovet, tillsammans med lämplighet utifrån bland annat fysik och mental uthållighet för utbildning, övning och insats avgör vilka som kan påbörja en utbildning för ett uppdrag. Kontakta gärna din lokala kår om du vill veta mer detaljerad information om ett specifikt uppdrag.

Varje person kan bara ha en befattning/uppdrag. Du kan alltså inte både vara engagerad i Hemvärnet och samtidigt ha en överenskommelse med en civil myndighet. Det enda undantaget är FRG (Frivilliga Resursgrupper) där du samtidigt kan vara engagerad om du har ett annat avtal/överenskommelse.

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor som vi får om Bilkårens utbildningar.

Vill du ha kontakt med oss angående våra uppdrag och utbildningar så mejla oss på

civilutbildning@bilkaren.se eller militarutbildning@bilkaren.se

Uppdragsutbildningar

Grid
Lista

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren