hallare

Uppdrag för Katrineholms kommun

Katrineholms kommun har i sin krisorganisation frivilliga som bland annat ska bemanna kommunens trygghetspunkter vid särskilda händelser. Det kan handla om väderberoende kriser som exempelvis översvämning och snöoväder, men också om det värsta skulle hända med ett väpnat angrepp mot Sverige.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren, samt är boende i Katrineholm med omnejd, max 45 minuters resa. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Katrineholm kommuns introduktion fastställs senare.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

GU Släpkärra
Götabro (utanför Kumla)
24-25 augusti 2024
23-24 september 2024

Civil Logistiker Grund
Götabro (utanför Kumla)
14-16 augusti 2024

Anmälan sker senast sex veckor innan kursstart.

Som bilkårist kan du ingå i Katrineholm kommuns krisorganisation och utbilda dig till minibussförare eller logistiker. Som förare är din huvudsakliga uppgift att hjälpa till med transporter av materiel och människor och som logistiker hjälper du till med transportledning mm i en stab. Som frivillig i kommunen kan det vara aktuellt med många olika uppgifter och ibland får man helt enkelt vara med och lösa det som krisen kräver, att vara flexibel och hjälpa till med olika uppgifter.

Utbildningsstege

Både förare och logistiker får en digital introduktionsutbildning om Katrineholm kommuns krisorganisation.

Utbildningen till minibussförare består av två delar

  • Grundutbildning minibuss, 3 dagar
  • Grundutbildning släpkärra, 2 dagar

Utbildningen till logistiker består av en del

  • Grundutbildning logistiker, 3 dagar

Utbildningsinnehåll

  • Körning och manövrering (förare)
  • Halkkörning och riskutbildning (förare)
  • Lastsäkring (förare)
  • Orientering och karta (förare/logistiker)
  • Stabsmetodik (logistiker)
  • Planering och ledning av transportinsatser (logistiker)
  • Första hjälpen (förare/logistiker)

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren, samt är boende i Katrineholm med omnejd, max 45 minuters resa. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Katrineholm kommuns introduktion fastställs senare.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

GU Släpkärra
Götabro (utanför Kumla)
24-25 augusti 2024
23-24 september 2024

Civil Logistiker Grund
Götabro (utanför Kumla)
14-16 augusti 2024

Anmälan sker senast sex veckor innan kursstart.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren