hallare

Trafiksoldat/förare i en trafikpluton i Hemvärnet

Hela bataljonen ska förflyttas en längre sträcka. Fordonsmarschen kommer att passera flera större tätorter. Trafikplutonen har uppgiften att rekognoscera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en Frivillig Försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda.

För att bli antagen måste du ansöka om körkortstillstånd, Grupp II (C1E-behörighet).

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att söka körkortstillstånd direkt, det kan vara lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Aktuella kursdatum

GK PB8/Minibuss m tungt släp
Skövde
28/7- 8/8 2024

Datum för Grundkurs trafiktjänst 1 och 2 finns på www.fmck.se

Det finns en trafikpluton i varje militärregion och de finns på orterna Härnösand, Stockholm, Skövde och Revinge, så förarna i trafikplutonen bör bo inom rimligt avstånd till dessa orter. Trafikplutonens uppgift kan vara att leda, dirigera eller eskortera/lotsa fordon vid långmarscher, att rekognoscera lämpliga färdvägar, att stödja Trafikpolisen med trafikkontroller enligt stödförordningen eller att genomföra militära vägtrafikkontroller.

Som trafiksoldat/förare ska du både kunna köra ditt fordon, ha goda orienteringskunskaper och lösa dina uppgifter inom gruppen. Du blir också förordnad som trafikpost.

Utbildning till trafiksoldat/förare i trafikpluton

 • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
 • Grundkurs PB8/Minibuss med tungt släp, 2 veckor + distansutbildningen FM 1000 poäng genomförs innan grundkursen. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen.Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods) 12 timmar
 • Grundkurs trafiktjänst 1, 1 vecka (genomförs av FMCK)
 • Grundkurs trafiktjänst 2, 2 veckor (genomförs av FMCK)

Utbildningens innehåll

 • Civil och militär trafikteori
 • Körning i tätort och på landsväg
 • Materielkunskap och vård
 • Riskutbildning
 • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
 • Trafikposttjänst
 • Trafikreglering
 • Samverkan Polis och Trafikverket

 

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en Frivillig Försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda.

För att bli antagen måste du ansöka om körkortstillstånd, Grupp II (C1E-behörighet).

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att söka körkortstillstånd direkt, det kan vara lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Aktuella kursdatum

GK PB8/Minibuss m tungt släp
Skövde
28/7- 8/8 2024

Datum för Grundkurs trafiktjänst 1 och 2 finns på www.fmck.se

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren