hallare

Trafiksoldat/förare i en trafikpluton i Hemvärnet

Hela bataljonen ska förflyttas en längre sträcka. Fordonsmarschen kommer att passera flera större tätorter. Trafikplutonen har uppgiften att rekognoscera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en Frivillig Försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda.

För att bli antagen måste du ansöka om körkortstillstånd, Grupp II (C1E-behörighet).

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att söka körkortstillstånd direkt, det kan vara lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Aktuella kursdatum

GK PB8/Minibuss m tungt släp
Nästa kurstillfälle är 2024, datum publiceras under hösten.

Datum för Grundkurs trafiktjänst 1 och 2 finns på www.fmck.se

Det finns en trafikpluton i varje militärregion och de finns på orterna Härnösand, Stockholm, Skövde och Revinge, så förarna i trafikplutonen bör bo inom rimligt avstånd till dessa orter. Trafikplutonens uppgift kan vara att leda, dirigera eller eskortera/lotsa fordon vid långmarscher, att rekognoscera lämpliga färdvägar, att stödja Trafikpolisen med trafikkontroller enligt stödförordningen eller att genomföra militära vägtrafikkontroller.

Som trafiksoldat/förare ska du både kunna köra ditt fordon, ha goda orienteringskunskaper och lösa dina uppgifter inom gruppen. Du blir också förordnad som trafikpost.

Utbildning till trafiksoldat/förare i trafikpluton

 • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
 • Grundkurs PB8/Minibuss med tungt släp, 2 veckor + distansutbildningen FM 1000 poäng genomförs innan grundkursen. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen.Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods) 12 timmar
 • Grundkurs trafiktjänst 1, 1 vecka (genomförs av FMCK)
 • Grundkurs trafiktjänst 2, 2 veckor (genomförs av FMCK)

Utbildningens innehåll

 • Civil och militär trafikteori
 • Körning i tätort och på landsväg
 • Materielkunskap och vård
 • Riskutbildning
 • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
 • Trafikposttjänst
 • Trafikreglering
 • Samverkan Polis och Trafikverket

 

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en Frivillig Försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda.

För att bli antagen måste du ansöka om körkortstillstånd, Grupp II (C1E-behörighet).

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att söka körkortstillstånd direkt, det kan vara lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Aktuella kursdatum

GK PB8/Minibuss m tungt släp
Nästa kurstillfälle är 2024, datum publiceras under hösten.

Datum för Grundkurs trafiktjänst 1 och 2 finns på www.fmck.se

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren