hallare

Terrängbil 30/40-förare i Hemvärnet

Klockan närmar sig midnatt och du och din grupp marscherar under tystnad genom skogen. Du och en grupp andra förare har i uppdrag att transportera ammunition från närmaste regemente till en grupperingsplats i skogen och där vägen tog slut fick ni hoppa ur era fordon och fortsätta till fots med lasten den sista biten. Du vet att ni har ytterligare en timme kvar att gå och du längtar efter att få din välbehövliga dygnsvila på sex timmar. Under morgondagen ska du utföra flera transportuppdrag som kommer att kräva full fokus.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.

Du ska även vara en erfaren förare av bil samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

För KU Tgb 30/40 krävs giltigt förarbevis på Tung Lastbil.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Du som redan är placerad i Hemvärnet och ska genomföra kompletteringsutbildning anmäler dig genom blanketten ”Kursanmälan”.

Aktuella kursdatum

GK Terrängbil 30/40 Barmark
Härnösand
Del 1: 22/9- 4/10 och del 2: 10- 20/11 2024

Skövde
Del 1: 30/6-12/7 och del 2: 28/7-7/8 2024 INSTÄLLD! pga för lågt elevantal.

KU Terrängbil 30/40 barmark (för dig som har mil förarbevis på tung lastbil)
Ravlunda
12-21 juli 2024 INSTÄLLD! pga för lågt elevantal.

GK Förarbevis Tgb 30/40 (för dig med civilt C-körkort)
Kvarn (ändrad plats)
10-22 november 2024

GK Terrängbil 30/40 Vinter
Ingen ytterligare kurs 2024.

Som terrängbilsförare inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera materiel. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett om du färdas i stadsmiljö eller terräng och oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Som terrängbilsförare ska du även kunna delta i eskortkörningar och du har då i uppgift att köra tillsammans med ett fordon som du skyddar. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på fordonet. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du hanterar ditt tjänstevapen, Ak 4B väl. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

Vid godkänd utbildning får du militärt förarbevis för Terrängbil 30/40 och tilläggsutbildningar på vinsch och kran. Sedan kan du vidareutbilda dig i marsch och transport (läs mer under fliken ”Marsch och transport”).

Efter din utbildning kan du tjänstgöra i stab både på bataljon och kompani i Hemvärnet.

Utbildning till terrängbilsförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs Tgb 30/40 barmark, 13 + 13 dagar + distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods) 12 timmar

Distansutbildningen FM 1000 poäng genomförs innan grundkursen. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen.

Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat.

  • Grundkurs Tgb 30/40 vinter, 5 dagar (+ 1 dag självstudier på distans)

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning i tätort, på landsväg och i terräng
  • Utbildning i kran och vinsch
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
  • Vinterutbildning

 

GK Förarbevis Tgb 30/40 – för dig som har civilt C-körkort

Om du har civilt C-körkort går du en kortare utbildning som leder till militärt förarbevis på Tgb 30/40. Den är 13 dagar + distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods) 12 timmar, och ger behörighet att framföra Tgb 30/40 på väg och i terräng samt tilläggsutbildning på vinsch och kran. Distansutbildningen FM 1000 poäng genomförs innan grundkursen. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen.

Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat.

KU Tgb 30/40 – för dig som har militärt förarbevis på tung lastbil 

Om du har giltigt militärt förarbevis på tung lastbil sedan tidigare kan du gå kompletteringsutbildning på Tgb 30/40. Kursen är då 10 dagar och ger behörighet att framföra Tgb 30/40 på väg och i terräng samt tilläggsutbildning på vinsch och kran.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.

Du ska även vara en erfaren förare av bil samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

För KU Tgb 30/40 krävs giltigt förarbevis på Tung Lastbil.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen.

Du som redan är placerad i Hemvärnet och ska genomföra kompletteringsutbildning anmäler dig genom blanketten ”Kursanmälan”.

Aktuella kursdatum

GK Terrängbil 30/40 Barmark
Härnösand
Del 1: 22/9- 4/10 och del 2: 10- 20/11 2024

Skövde
Del 1: 30/6-12/7 och del 2: 28/7-7/8 2024 INSTÄLLD! pga för lågt elevantal.

KU Terrängbil 30/40 barmark (för dig som har mil förarbevis på tung lastbil)
Ravlunda
12-21 juli 2024 INSTÄLLD! pga för lågt elevantal.

GK Förarbevis Tgb 30/40 (för dig med civilt C-körkort)
Kvarn (ändrad plats)
10-22 november 2024

GK Terrängbil 30/40 Vinter
Ingen ytterligare kurs 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren