hallare

Packgruppchef i Hemvärnet

Det är rått och fuktigt i luften när du kl 04.30 samlar din grupp för att packa och lasta kompaniets materiel. Tidigare under natten har er grupperingsplats angripits och kompaniet ska därför omgruppera. Kompanichefen har gett marschorder och kl 05.15 ska kompaniet vara på rull. Inom några minuter är både du och din grupp på tå och arbetar tyst och effektivt för att hinna bli klara i tid.

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till befattningen Packgruppchef och innehar militärt förarbevis för Tung lastbil eller för Terrängbil 30/40. Du ska också genomgå HvSS gruppchefskurs 1, men dessa två kurser kan göras i valfri ordning.

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare. Utbildningen kräver god fysik.

Anmälan

Sker på blankett ”Kursanmälan militär kurs” och skickas via din utbildningsgrupp som sänder till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Packgruppchefsutbildning
29/10-8/11 2023 INSTÄLLD
Datum för 2024 kommer senare under hösten.

Som packgruppchef ansvarar du för att kompaniets materiel transporteras på ett säkert sätt till grupperingsplatsen. Du ansvarar för att din grupp packar och lastar enligt den fastställda packplanen och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Du ska kunna leda din grupp och fördela arbetsuppgifterna och se till att gruppen behåller sitt stridsvärde.

Utbildningens innehåll

  • Ledarskap utifrån packgruppchefsrollen
  • Materieltjänst
  • Lasthantering/lastberäkningar
  • Upprättande av grupperingsplats
  • Marsch och transport
  • Preventiv medicin
  • Tillämpad övning

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till befattningen Packgruppchef och innehar militärt förarbevis för Tung lastbil eller för Terrängbil 30/40. Du ska också genomgå HvSS gruppchefskurs 1, men dessa två kurser kan göras i valfri ordning.

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare. Utbildningen kräver god fysik.

Anmälan

Sker på blankett ”Kursanmälan militär kurs” och skickas via din utbildningsgrupp som sänder till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Packgruppchefsutbildning
29/10-8/11 2023 INSTÄLLD
Datum för 2024 kommer senare under hösten.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren