hallare

MTE kompletteringsutbildningar

När du ingår i en regional Motor- och transportenhet, MTE, finns det möjligheter att kompletteringsutbilda sig. Kursutbud varierar från år till år, och är behovsstyrt utifrån det regionala behovet.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

ATV GU (fyrhjuling)
Jönköping
13 augusti 2022

Hjullastare
Jönköping
1-3 juli 2022

ADR Grund
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2022.

Fältkök
Jönköping
9-12 juni 2022

Motorsåg nivå A
Karlstad
13 augusti 2022
Jönköping
3 september 2022

I din roll i MTE kan det vara bra att kunna fler saker vid en skarp insats för att kunna öka flexibiliteten utifrån de behov som kan uppstå. I grunden är det den/de länsstyrelser som förfogar över ”sin” MTE som i sin risk- och sårbarhetsanalys definierar önskad kompetens hos de frivilliga. Det regionala behovet styr prioriteringen vid antagningar. Exempel på kompletteringsutbildningar som kan erbjudas till MTE-personal:

  • ATV (fyrhjuling)
  • Hjullastare
  • Motorsåg
  • Kran/lastväxlare på lastbil
  • Fältkök
  • ADR

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

ATV GU (fyrhjuling)
Jönköping
13 augusti 2022

Hjullastare
Jönköping
1-3 juli 2022

ADR Grund
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2022.

Fältkök
Jönköping
9-12 juni 2022

Motorsåg nivå A
Karlstad
13 augusti 2022
Jönköping
3 september 2022

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren