hallare

MTE kompletteringsutbildningar

När du ingår i en regional Motor- och transportenhet, MTE, finns det möjligheter att kompletteringsutbilda sig. Kursutbud varierar från år till år, och är behovsstyrt utifrån det regionala behovet.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

GU ATV (fyrhjuling)
Inga fler kurser planerade just nu.
ADR Grund
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2022.

Motorsåg nivå A
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2022.

I din roll i MTE kan det vara bra att kunna fler saker vid en skarp insats för att kunna öka flexibiliteten utifrån de behov som kan uppstå. I grunden är det den/de länsstyrelser som förfogar över ”sin” MTE som i sin risk- och sårbarhetsanalys definierar önskad kompetens hos de frivilliga. Det regionala behovet styr prioriteringen vid antagningar. Exempel på kompletteringsutbildningar som kan erbjudas till MTE-personal:

  • ATV (fyrhjuling)
  • Hjullastare
  • Motorsåg
  • Kran/lastväxlare på lastbil
  • Fältkök
  • ADR

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

GU ATV (fyrhjuling)
Inga fler kurser planerade just nu.
ADR Grund
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2022.
ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2022.

Motorsåg nivå A
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2022.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren