hallare

Kompletteringsutbildningar för MTE

När du ingår i en regional Motor- och transportenhet, MTE, finns det möjligheter att kompletteringsutbilda sig. Kursutbud varierar från år till år, och är behovsstyrt utifrån det regionala behovet.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

Kran/Lastväxlare
15-17 juni i Jönköping

Hjullastare
Datum ej fastställt.

GU ATV (fyrhjuling)
Datum ej fastställt.

ADR Grund
Datum ej fastställt.

Rakelutbildning
Datum ej fastställt

ADR Tank
Datum ej fastställt.

Motorsåg nivå A
Datum ej fastställt.

Motorsåg nivå B
Datum ej fastställt.

Motorsåg, repetition
Datum ej fastställt.

I din roll i MTE kan det vara bra att kunna fler saker vid en skarp insats för att kunna öka flexibiliteten utifrån de behov som kan uppstå. I grunden är det den/de länsstyrelser som förfogar över ”sin” MTE som i sin risk- och sårbarhetsanalys definierar önskad kompetens hos de frivilliga. Det regionala behovet styr prioriteringen vid antagningar. Exempel på kompletteringsutbildningar som kan erbjudas till MTE-personal:

  • ATV (fyrhjuling)
  • Hjullastare
  • Motorsåg
  • Kran/lastväxlare på lastbil
  • Fältkök
  • ADR

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

Kran/Lastväxlare
15-17 juni i Jönköping

Hjullastare
Datum ej fastställt.

GU ATV (fyrhjuling)
Datum ej fastställt.

ADR Grund
Datum ej fastställt.

Rakelutbildning
Datum ej fastställt

ADR Tank
Datum ej fastställt.

Motorsåg nivå A
Datum ej fastställt.

Motorsåg nivå B
Datum ej fastställt.

Motorsåg, repetition
Datum ej fastställt.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren