hallare

MTE kompletteringsutbildningar

När du ingår i en regional Motor- och transportenhet, MTE, finns det möjligheter att kompletteringsutbilda sig. Kursutbud varierar från år till år, och är behovsstyrt utifrån det regionala behovet.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

Hjullastare
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2023.

GU ATV (fyrhjuling)
Inga fler kurser planerade just nu.

ADR Grund
Jönköping
22-24 september 2023.

ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2023.

ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2023.

Motorsåg nivå A
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2023.

Motorsåg nivå B
Värmland (Mallbacken)
30 september 2023.
Jönköping
Datum kommer längre fram, 2023.

Motorsåg, repetition
Jönköping
21-22 oktober 2023.

I din roll i MTE kan det vara bra att kunna fler saker vid en skarp insats för att kunna öka flexibiliteten utifrån de behov som kan uppstå. I grunden är det den/de länsstyrelser som förfogar över ”sin” MTE som i sin risk- och sårbarhetsanalys definierar önskad kompetens hos de frivilliga. Det regionala behovet styr prioriteringen vid antagningar. Exempel på kompletteringsutbildningar som kan erbjudas till MTE-personal:

  • ATV (fyrhjuling)
  • Hjullastare
  • Motorsåg
  • Kran/lastväxlare på lastbil
  • Fältkök
  • ADR

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK med avtal i MTE.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem.

Aktuella kursdatum

Hjullastare
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2023.

GU ATV (fyrhjuling)
Inga fler kurser planerade just nu.

ADR Grund
Jönköping
22-24 september 2023.

ADR repetition
Ingen ytterligare kurs 2023.

ADR Tank
Ingen ytterligare kurs 2023.

Motorsåg nivå A
Jönköping
Ingen ytterligare kurs 2023.

Motorsåg nivå B
Värmland (Mallbacken)
30 september 2023.
Jönköping
Datum kommer längre fram, 2023.

Motorsåg, repetition
Jönköping
21-22 oktober 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren