hallare

Minibussförare Trafikverket

Det har på kort tid skett flera händelser som påverkar Trafikverkets ansvarsområden. Både vägar och järnvägar i mellersta Sverige är påverkade och Trafikverkets personal behöver vara på plats på många ställen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, bosatt inom en radie på max 15 mil från Borlänge, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
16-18 april 2024
19-21 april 2024
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

Efter grundutbildningen kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Som förare i Trafikverkets transportpool är din huvudsakliga uppgift att stötta med persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i mellersta regionen. Du utbildas på minibuss, men kan också komma att köra personbil. Transportpoolen är en relativt liten grupp förare som är rekryterade i Trafikverkets mellersta region för att snabbt kunna nå myndighetens beredskapsdepå i Borlänge. De som ingår i transportpoolen ska vara bosatta inom en radie av max 15 mil från Borlänge.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och agera vid en olycka och kunna ge första hjälpen.

Utbildningsstege

  • GU minibuss, 3 dagar
  • Trafikverkets digitala utbildningar, ca 4 timmar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem och Trafikverkets organisation och uppgift
  • Körning och manövrering
  • Halkkörning och riskutbildning
  • Lastsäkring
  • Körning med karta
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, bosatt inom en radie på max 15 mil från Borlänge, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
16-18 april 2024
19-21 april 2024
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

Efter grundutbildningen kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren