hallare

Minibussförare i en Frivillig Resursgrupp

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. En vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Översvämningar eller en stor smittspridning är andra tänkbara scenarier. Dessa exempel på kriser påverkar flera viktiga samhällsfunktioner då behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller annan frivillig försvarsorganisation, körkort med lägst behörighet B.

Anmälan

Du anmäler dig till Bilkårens kansli på kursanmälningsblanketten.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning FRG
Genomförs lokalt i den grupp du ska tillhöra.

Grundutbildning minibuss
Örebro
13-15 oktober 2023
Sista anmälan 13/8.

Sigtuna
27-29 oktober
Sista anmälan 27/8.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen. FRG består av många olika kompetenser som kan behövas vid en kris. Medlemmarna kommer från olika frivilligorganisationer, bland annat Bilkåren. Alla som är med i en FRG genomgår en grundutbildning som genomförs av Civilförsvarsförbundet i din hemkommun. Karta med kommuner som har en befintlig FRG. Läs mer om FRG här.

I grundutbildningen som omfattar 36 timmar, ingår bland annat följande moment

 • Samhällets sårbarhet och våra möjligheter
 • Kommunkunskap
 • Den Frivilliga Resursgruppen – uppgifter och organisation                
 • Information vid kriser
 • Att möta människor i kris
 • Första hjälpen med HLR
 • Livsmedelshantering

Efter att du genomfört grundutbildningen genomför du kursen GU Minibuss. Den är tre dagar och innehåller

 • Riskutbildning inkl halkkörning
 • Fordonsorientering
 • Körning mot mål i tätort
 • Åtgärder vid trafikolycka
 • Lastning och lastsäkring av materiel

Kurserna kan i undantagsfall genomföras i omvänd ordning.

Utbildningen riktar sig enbart till medlemmar eller blivande medlemmar i kommuner där det finns en Frivillig Resursgrupp eller där den är under uppbyggnad.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller annan frivillig försvarsorganisation, körkort med lägst behörighet B.

Anmälan

Du anmäler dig till Bilkårens kansli på kursanmälningsblanketten.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning FRG
Genomförs lokalt i den grupp du ska tillhöra.

Grundutbildning minibuss
Örebro
13-15 oktober 2023
Sista anmälan 13/8.

Sigtuna
27-29 oktober
Sista anmälan 27/8.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren