hallare

Minibussförare i en Frivillig Resursgrupp

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. En vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Översvämningar eller en stor smittspridning är andra tänkbara scenarier. Dessa exempel på kriser påverkar flera viktiga samhällsfunktioner då behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller annan frivillig försvarsorganisation, körkort med lägst behörighet B. Max ålder 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig till Bilkårens kansli på kursanmälningsblanketten.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning FRG
Genomförs lokalt i den grupp du ska tillhöra.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

 

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen. FRG består av många olika kompetenser som kan behövas vid en kris. Medlemmarna kommer från olika frivilligorganisationer, bland annat Bilkåren. Alla som är med i en FRG genomgår en grundutbildning som genomförs av Civilförsvarsförbundet i din hemkommun. Karta med kommuner som har en befintlig FRG. Läs mer om FRG här.

I grundutbildningen som omfattar 36 timmar, ingår bland annat följande moment

 • Samhällets sårbarhet och våra möjligheter
 • Kommunkunskap
 • Den Frivilliga Resursgruppen – uppgifter och organisation                
 • Information vid kriser
 • Att möta människor i kris
 • Första hjälpen med HLR
 • Livsmedelshantering

Efter att du genomfört grundutbildningen genomför du kursen GU Minibuss. Den är tre dagar och innehåller

 • Riskutbildning inkl halkkörning
 • Fordonsorientering
 • Körning mot mål i tätort
 • Åtgärder vid trafikolycka
 • Lastning och lastsäkring av materiel

Kurserna kan i undantagsfall genomföras i omvänd ordning.

Utbildningen riktar sig enbart till medlemmar eller blivande medlemmar i kommuner där det finns en Frivillig Resursgrupp eller där den är under uppbyggnad.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller annan frivillig försvarsorganisation, körkort med lägst behörighet B. Max ålder 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig till Bilkårens kansli på kursanmälningsblanketten.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning FRG
Genomförs lokalt i den grupp du ska tillhöra.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren