hallare

Minibussförare för Energimyndigheten i Södermanland

Sedan några veckor pågår stora störningar inom elförsörjningen i Norden. Myndigheterna har uppmanat befolkningen att förbereda sig för omfattande elavbrott.Energimyndigheten arbetar intensivt med problemen och behöver extra resurser för att sköta transporter av personal och materiel runt om i Mälardalen. För att klara belastningen beslutar myndigheten att kalla in de Bilkårister som finns i myndighetens transportpool. Förarna förväntas vara igång i minst en månad.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med lägst B-behörighet (ej automat) och vara medlem i en bilkår i Södermanland eller Stockholm. Max ålder vid utbildningens början 67 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss
Behovet fyllt för närvarande.

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition minibuss
Nästa repetitionstillfälle 2023.

Som förare i Energimyndighetens transportpool är din huvudsakliga uppgift att stötta med persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i södra Mälardalen. Du utbildas på minibuss, men kan också komma att köra personbil. Transportpoolen är en relativt liten grupp förare, där några kommer att utbildas lite extra för att kunna stödja med logistikplanering.

Utbildningsstege

  • Introduktions- och minibussutbildning, 4 dagar

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Transportgruppens roll och ansvar i Energimyndigheten
  • Körning, inkl halkkörning
  • Orientering
  • Sjukvård

Efter att du genomfört din grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Därutöver kan det bli aktuellt att delta i övningsverksamhet hos Energimyndigheten.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med lägst B-behörighet (ej automat) och vara medlem i en bilkår i Södermanland eller Stockholm. Max ålder vid utbildningens början 67 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

GU Minibuss
Behovet fyllt för närvarande.

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition minibuss
Nästa repetitionstillfälle 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren