hallare

Minibussförare Energimyndigheten

Sedan några veckor pågår stora störningar inom elförsörjningen i Norden. Myndigheterna har uppmanat befolkningen att förbereda sig för omfattande elavbrott.Energimyndigheten arbetar intensivt med problemen och behöver extra resurser för att sköta transporter av personal och materiel runt om i Mälardalen. För att klara belastningen beslutar myndigheten att kalla in de Bilkårister som finns i myndighetens transportpool. Förarna förväntas vara igång i minst en månad.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med lägst B-behörighet (ej automat) och vara medlem i Bilkåren. Max ålder vid utbildningens början 60 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Digital introduktionskurs
Kursen genomförs löpande och du kallas till den efter att du anmält dig.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

Efter grundutbildningen kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition minibuss
Ingen ytterligare kurs 2024.

Som förare i Energimyndighetens transportpool är din huvudsakliga uppgift att stötta med persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i södra Mälardalen. Du utbildas på minibuss, men kan också komma att köra personbil. Transportpoolen är en relativt liten grupp förare som är rekryterade i Mälardalen för att snabbt kunna nå myndighetens huvudkontor i Eskilstuna. De som ingår i transportpoolen kommer att krigsplaceras på Energimyndigheten och ska bo inom en radie av max 10 mil från antingen Eskilstuna eller Stockholm.

Utbildningsstege

  • Digital introduktionskurs, 3 timmar
  • Grundutbildning minibuss, 3 dagar

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Transportgruppens roll och ansvar i Energimyndigheten
  • Körning, inkl halkkörning
  • Lastsäkring
  • Orientering
  • Sjukvård

Efter att du genomfört din grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning två dagar vartannat år. Därutöver kan det bli aktuellt att delta i övningsverksamhet hos Energimyndigheten.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med lägst B-behörighet (ej automat) och vara medlem i Bilkåren. Max ålder vid utbildningens början 60 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Digital introduktionskurs
Kursen genomförs löpande och du kallas till den efter att du anmält dig.

GU Minibuss
Götabro (utanför Kumla)
12-14 augusti 2024
14-16 augusti 2024
25-27 september 2024

Anmälan senast 6 veckor innan kursstart.

Efter grundutbildningen kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition minibuss
Ingen ytterligare kurs 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren