hallare

Militär bandvagnsinstruktör

Brinner du extra mycket för bandvagnar och vill jobba som instruktör? Bilkåren, och Försvarsmakten, behöver hela tiden fylla på med nya bandvagnsinstruktörer. Bilkåren har ett stort uppdrag att utbilda bandvagnsförare till Hemvärnet och för våra bandvagnsinstruktörer finns det gott om tillfällen att tjänstgöra på våra bandvagnsutbildningar.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Bandvagn 206 med tung släpkärra.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig och gå igenom övriga förkunskapskrav.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten ”Kursanmälan militär kurs”. Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 18-30 maj 2024
Såtenäs 10-22 augusti 2024

UGL
Älvkarleö
16-20 september 2024
Sista anmälningsdag 4/6.

IK-T Fordon BV
Östersund
26/5-7/6 2024

Östersund
26/8-6/9 2024

BV-instruktörsutbildning
Nästa utbildning startar 2025.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Ronneby
5-11 oktober 2024

Bandvagnsinstruktörer är förordnade att utbilda på bandvagn med tung släpkärra i Försvarsmakten. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra, men när du nått målet väntar ett väldigt roligt uppdrag, att tillsammans med andra bandvagnsinstruktörer utbilda nya bandvagnsförare till Hemvärnet. Det finns också möjlighet att tjänstgöra som instruktör på andra bandvagnsutbildningar i Försvarsmakten eller på övningar.

Som grund innan du påbörjar din utbildning har du genomfört GU-F/GMU samt har förarbevis på bandvagn 206 med tung släpkärra.

Utbildning till militär bandvagnsinstruktör

  • Instruktörskurs Grund (IKG), 2 veckor
  • Utveckling Grupp Ledare (UGL), 1 vecka
  • Instruktörskurs Fordon BV (IKT Fordon), 2 veckor
  • Bandvagnsinstruktörskurs inkl vinterutbildning

Bandvagninstruktörskursen kommer from 2023 att bedrivas blockindelad för Bilkåren. Den består av två block för barmarksdelen, ett kortare block för specialdelar som tex ”simning” som görs tillsammans med elever på LogS, en vinterdel samt vissa delar på distans som du gör hemma. Du deltar i samtliga delar i samma kursomgång.

Antagningskrav till bandvagnsinstruktörsutbildningen är också militärt förarbevis på bandvagn 206/208 med tung släpkärra och lastbil med tungt släp samt civilt CE-körkort. Om du inte har den behörigheten gör du kompletteringsutbildning för det mellan IKT Fordon och bandvagnsinstruktörskursen.

IKG genomförs tillsammans med blivande instruktörer från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och anordnas av Flygvapenfrivilliga. Här tränas du i olika utbildningsmetoden Visa-Instruera-Öva-Öva-Pröva, reflekterar över instruktörsrollen, skriver övnings-PM och genomför lektioner på dina kurskamrater. UGL anordnas av Lottorna eller annan utbildningsanordnare. Läs mer om IKG här.

IKT Fordon anordnas av Bilkåren och genomförs parallellt med en grundkurs bandvagn. Här tränar du vidare på att skriva övnings-PM, lär dig om olika utbildningsmetoder, reflekterar över de särskilda utmaningar som finns i fordonsutbildning samt planerar och genomför lektioner under handledning på grundkursens elever. För att vara behörig att söka IKT Fordon ska du genomfört din befattningsutbildning och haft en förarbefattning i Hemvärnet under ett år samt genomfört IKG med godkänt resultat.

Efter genomförd bandvagnsinstruktörskurs med godkänt resultat förordnas du som bandvagnsinstruktör i Försvarsmakten och blir behörig att utbilda bandvagnsförare.

Här kan du anmäla dig till en digital informationsträff om hur du kommer igång med din instruktörsutbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Bandvagn 206 med tung släpkärra.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig och gå igenom övriga förkunskapskrav.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten ”Kursanmälan militär kurs”. Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 18-30 maj 2024
Såtenäs 10-22 augusti 2024

UGL
Älvkarleö
16-20 september 2024
Sista anmälningsdag 4/6.

IK-T Fordon BV
Östersund
26/5-7/6 2024

Östersund
26/8-6/9 2024

BV-instruktörsutbildning
Nästa utbildning startar 2025.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Ronneby
5-11 oktober 2024

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren