hallare

Militär bandvagnsinstruktör

Brinner du extra mycket för bandvagnar och vill jobba som instruktör? Bilkåren, och Försvarsmakten, behöver hela tiden fylla på med nya bandvagnsinstruktörer. Bilkåren har ett stort uppdrag att utbilda bandvagnsförare till Hemvärnet och för våra bandvagnsinstruktörer finns det gott om tillfällen att tjänstgöra på våra bandvagnsutbildningar.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Bandvagn 206 med tung släpkärra.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig och gå igenom övriga förkunskapskrav.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Uppsala 22/10-3/11 2022

UGL
Älvkarleö
3-7 oktober 2022
17-21 oktober 2022

IK-T Fordon BV
Östersund
28/5-9/6 2023 + en dag på distans innan kursstart

Härnösand
31/7-12/8 2023 + en dag på distans innan kursstart

BV-instruktörsutbildning
Nästa kurs startar 2023.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
8-14 oktober 2022 (plats ej bestämt)

Bandvagnsinstruktörer är förordnade att utbilda på bandvagn med tung släpkärra i Försvarsmakten. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra, men när du nått målet väntar ett väldigt roligt uppdrag, att tillsammans med andra bandvagnsinstruktörer utbilda nya bandvagnsförare till Hemvärnet. Det finns också möjlighet att tjänstgöra som instruktör på andra bandvagnsutbildningar i Försvarsmakten eller på övningar.

Som grund innan du påbörjar din utbildning har du genomfört GU-F/GMU samt har förarbevis på bandvagn 206 med tung släpkärra.

Utbildning till militär bandvagnsinstruktör

  • Instruktörskurs Grund (IKG), 2 veckor
  • Utveckling Grupp Ledare (UGL), 1 vecka
  • Instruktörskurs Fordon BV (IKT Fordon), 2 veckor
  • Bandvagnsinstruktörskurs inkl vinterutbildning, del 1 4 veckor, del 2 7 veckor samt del 3 (vinter) 3 veckor

Antagningskrav till bandvagnsinstruktörsutbildningen är också militärt förarbevis på bandvagn 206/208 med tung släpkärra och lastbil med tungt släp samt civilt CE-körkort. Om du inte har den behörigheten gör du kompletteringsutbildning för det mellan IK T Fordon och bandvagnsinstruktörskursen.

IKG genomförs tillsammans med blivande instruktörer från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och anordnas av Flygvapenfrivilliga. Här tränas du i olika utbildningsmetoden Visa-Instruera-Öva-Öva-Pröva, reflekterar över instruktörsrollen, skriver övnings-PM och genomför lektioner på dina kurskamrater. UGL anordnas av Lottorna eller annan utbildningsanordnare. Läs mer om IKG här.

IKT Fordon anordnas av Bilkåren och genomförs parallellt med en grundkurs bandvagn. Här tränar du vidare på att skriva övnings-PM, lär dig om olika utbildningsmetoder, reflekterar över de särskilda utmaningar som finns i fordonsutbildning samt planerar och genomför lektioner under handledning på grundkursens elever. För att vara behörig att söka IKT Fordon ska du genomfört din befattningsutbildning och haft en förarbefattning i Hemvärnet under ett år samt genomfört IKG med godkänt resultat.

Bandvagninstruktörskursen föregås av antagningstester som omfattar körning, teori och vård/teknik. Kursen anordnas av Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola och genomförs tillsammans med anställda officerare. Bilkåren har platser på bandvagnsinstruktörskursen.

Efter genomförd bandvagnsinstruktörskurs med godkänt resultat förordnas du som bandvagnsinstruktör i Försvarsmakten och blir behörig att utbilda bandvagnsförare.

Här kan du anmäla dig till en digital informationsträff om hur du kommer igång med din instruktörsutbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Bandvagn 206 med tung släpkärra.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig och gå igenom övriga förkunskapskrav.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Uppsala 22/10-3/11 2022

UGL
Älvkarleö
3-7 oktober 2022
17-21 oktober 2022

IK-T Fordon BV
Östersund
28/5-9/6 2023 + en dag på distans innan kursstart

Härnösand
31/7-12/8 2023 + en dag på distans innan kursstart

BV-instruktörsutbildning
Nästa kurs startar 2023.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
8-14 oktober 2022 (plats ej bestämt)

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren