hallare

Militär allmäninstruktör

Inom Försvarsmakten - och främst inom Hemvärnets förband - finns det många olika specialistbefattningar som personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna besätter. För att utbilda mot dessa specialistbefattningar - såväl vid GU-F som inom respektive fackområden - behövs instruktörer.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare . För deltagande krävs också att du är medlem i frivillig försvarsorganisation, ha genomfört militär grundutbildning - minst GU-F och av den egna organisationen ha bedömts lämplig att bli instruktör.

Anmälan

Medlem i Bilkåren söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren.

Aktuella kursdatum

IKG
Halmstad, 27/7-8/8 2019
Uppsala, 19-31 oktober 2019

IKT
Halmstad, 21-29 augusti 2019
Luleå, 20-28 november 2019

Bilkåren har inte bara behov av fordons- och bandvagnsinstruktörer, vi behöver också allmäninstruktörer som kan tjänstgöra på GU-F.

Alla instruktörskurserna som genomförs följer en av Högkvarteret godkänd kursplan. All instruktörsutbildning som de frivilliga försvarsorganisationerna genomför – kursplaner och genomförande – kvalitetssäkras av Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Inom frivillig försvarsutbildning av blivande instruktörer följer vi i samma utbildning och innehåll som MHS H i sin utbildning av Specialistofficerare i deras instruktörsroll.

Inom all instruktörsutbildning finns fem teman som ständigt återkommer. Det är Försvarsmaktens grunder och synsätt gällande:

  • Värdegrund
  • Pedagogik
  • Ledarskap
  • Verksamhetssäkerhet
  • Fysiskt stridsvärde

Utbildning till allmäninstruktör

  • Instruktörskurs Grund (IKG), 2 veckor
  • Instruktörskurs Tillämpning (IKT), 9 dagar

När du är klar med din grundutbildning som instruktör kan du påbörja din tjänstgöring vid någon av alla de kurser och utbildningar som genomförs vid försvarsmaktens förband, skolor och kursgårdar.  När du varit aktiv som instruktör några år och känner dig mogen för vidareutbildning så finns det flera vägar att välja.

  • Du kan fortsätta din bana mot fordons- och bandvagnsinstruktör
  • Du kan genom olika fortbildningar utveckla din kunskap och förmåga inom ledarskap och pedagogik.
  • Du kan vidareutbilda dig till att bli handledare och/eller kurschef.
Du kan läsa mer om de olika instruktörsutbildningarna här.

 

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare . För deltagande krävs också att du är medlem i frivillig försvarsorganisation, ha genomfört militär grundutbildning - minst GU-F och av den egna organisationen ha bedömts lämplig att bli instruktör.

Anmälan

Medlem i Bilkåren söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren.

Aktuella kursdatum

IKG
Halmstad, 27/7-8/8 2019
Uppsala, 19-31 oktober 2019

IKT
Halmstad, 21-29 augusti 2019
Luleå, 20-28 november 2019

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren