hallare

Logistiker i MTE för Länsstyrelser

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen med förare och logistikpersonal..

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha B-körkort , vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början. (vissa länsstyrelser kan ha lägre åldersgräns, kontakta Bilkårens kansli för att få besked om det)

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Om du är medlem i FAK, anmäler du dig genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE

Kosta
27 Juli 2024

Östersund
19 Oktober 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Civil Logistiker grund
Götabro (utanför Kumla)
14-16 augusti 2024
Anmälan senast sex veckor innan kursstart,

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition Logistiker
Ingen repetitionsutbildning är planerad 2024.

En motor och transportenhet (MTE) är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I dessa finns det förare med olika behörigheter, logistiker, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare  ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Civil Logistiker Grund, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år och det kan också bli aktuellt med övningar.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen
  • Kartkunskap
  • Stabsmetodik
  • Planering och ledning av transporter
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha B-körkort , vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början. (vissa länsstyrelser kan ha lägre åldersgräns, kontakta Bilkårens kansli för att få besked om det)

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Om du är medlem i FAK, anmäler du dig genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE

Kosta
27 Juli 2024

Östersund
19 Oktober 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Civil Logistiker grund
Götabro (utanför Kumla)
14-16 augusti 2024
Anmälan senast sex veckor innan kursstart,

Efter grundutbildning en kallas du på repetitionsutbildning vartannat år.

Repetition Logistiker
Ingen repetitionsutbildning är planerad 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren