hallare

Linjebyggare/bandvagnsförare Svenska kraftnät

De senaste dagarnas tuffa väder med snö och hård vind har slagit ut delar av elförsörjningen. Flera kraftledningsstolpar har skadats och en ny ledning måste byggas. Du rycker in vid beredskapsdepån och får hjälp med att lasta en sk Canadastolpe som linjelaget ska resa sektionsvis för att sedan dra fram ni elledning på. Du transporterar ut materielen och sedan börjar det mödosamma arbetet med att vinscha upp bit för bit....

Förkunskapskrav

Genomförd grundutbildning för bandvagnsförrare i Svenska Kraftnät (GU Barmark, GU Snö och BV Avancerad 1) med godkänt resultat och bedömts lämplig för vidareutbildning av kursledning.

Anmälan

Skicka intresseanmälan till civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Inget utbildningsbehov just nu.

Som bandvagnsförare för Svenska kraftnät kan du vidareutbilda dig för att ingå i linjelag som reser sk Canadastolpar och drar lina när det behöver byggas en ny kraftledning. Bandvagnen blir då en resurs för att vinscha upp materiel i stolpar när linjemontörer bygger tillfälliga stolpar sektionsvis och att dra fram den den ledningen i linjegatan. Du kommer också att ansvara för att transportera materiel som behöver komma ut till arbetsplatserna.

Du kommer att arbeta nära övriga medlemmar i ett linjelag och måste vara lugn, noggrann och följa instruktioner från lagbasen. Eftersom du är en i arbetslaget får du också vara beredd att rycka in med de uppgifter som behöver lösas.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass, använda rakel och kunna hantera kranen och vinschen på bandvagnen.

Utbildningstege

  • Linjebyggnad steg 1 (fokus på stolpresning), 5 dagar
  • Linjebyggnad steg 2 (fokus på lindragning), 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitions/övning vartannet år. Det är mycket viktigt att delta i övningarna/repetitionsutbildning för att upprätthålla sin kompetens.

Utbildningsinnehåll

  • Materielkunskap
  • Lastsäkring
  • Stolpresning
  • Lindragning
  • Bandvagnen som redskap vid linjebyggnad

Innan du kan påbörja utbildning mot linjebyggare måste du ha genomfört hela grundutbildningen till bandvagnsförare, dvs GU BV Barmark, GU BV Snö och BV Avancerad 1.

Förkunskapskrav

Genomförd grundutbildning för bandvagnsförrare i Svenska Kraftnät (GU Barmark, GU Snö och BV Avancerad 1) med godkänt resultat och bedömts lämplig för vidareutbildning av kursledning.

Anmälan

Skicka intresseanmälan till civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Inget utbildningsbehov just nu.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren