hallare

Ledningspersonal till Motor och transportenheter (MTE)

Snösmältningen har varit sen i år och vattenflödena är rekordhöga och ån genom staden svämmar över och vattnet breder ut sig över gator och tränger in i byggnader. Räddningstjänsten jobbar febrilt med att pumpa bort vatten, frivilliga hjälper till att bygga fördämningar av sandsäckar för att hindra vattnet. Kommunen behöver hjälp att forsla bort materiel och evakuera de boende på ett äldreboende. Motor och transportenheten i länet stöttar med förare och transportledning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Just nu har vi behov av ledningspersonal i norra Sverige.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE 2023
Jönköping
25 mars
Malmö
22 april
Skellefteå
22 april
Kalmar
22 april
Skaraborg
6 maj
Örebro
20 maj
Sedan tillkommer ytterligare en kurs i Värmland.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Ledningsutbildning
Stockholm
Inget datum finns för 2023.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE.

En MTE leds av en ledningsgrupp bestående av fyra personer där du igår. Det är ledningsgruppen som först kallas in om det skulle behövas och det är ledningsgruppen som leder och organiserar insatsen under en skarp händelse. Ledningsgruppen hjälper till att rekrytera personal till sin enhet och dokumenterar vilka kompetenser respektive förare har så man vid skarp insats kallar in rätt personal ur sin pool.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning MTE, 1 dag
  • Ledningsutbildning MTE, 2 dagar

Ledningsgrupperna kallas därefter minst vartannat år till utbildningar för uppdatering och erfarenhetsutbyten.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll
  • Ledningsgruppens ansvar och roll
  • Personalplanering, avtal mm

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Just nu har vi behov av ledningspersonal i norra Sverige.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE 2023
Jönköping
25 mars
Malmö
22 april
Skellefteå
22 april
Kalmar
22 april
Skaraborg
6 maj
Örebro
20 maj
Sedan tillkommer ytterligare en kurs i Värmland.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Ledningsutbildning
Stockholm
Inget datum finns för 2023.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren