hallare

Lastbilsförare Trafikverket

Det har varit höga vattenflöden en längre tid efter snösmältning och nu flera dagars kraftiga regnoväder. Flera vägar i regionen står under vatten och en bro har rasat. Materiel behöver komma ut för att Trafikverkets personal och entreprenörer ska kunna upprätta en tillfällig bro så att trafiken kan ledas om. För att få ut materielen kallas frivilliga förare in till Trafikverkets depå för att lasta och påbörja transportinsatsen….

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige, ha körkort med CE-behörighet och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning lastbil med släp
Söderhamn
26-30 oktober 2024
Sista anmälningsdag 1/9.

Inom Trafikverket fordonsresurser transporterar trafikverket material med egna lastbilar. Som bilkårist behövs du för att säkerställa att viktiga transporter kan genomföras, oftast i samband med insatser av olika slag. Det kan handla om transport av fordon, brosystem, lagervaror och annan materiel.

Du ska på ett säkert sätt kunna hantera din lastbil med släp, lasta, lossa och framföra ekipaget och du ska kunna orientera med karta och kompas. Lastbilsförare behövs i hela landet, men prioriterat är personer som är bosatta på en radie av 15 mil från Skellefteå, Borlänge, Uppsala och Lidköping.

Utbildningsstege

  • Grundutbildning lastbil m släp, 5 dagar
  • Trafikverkets digitala kurser, ca 4 timmar

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem och Trafikverkets roll
  • Lastning/lossning, lastsäkring
  • Körning på vägar av olika storlek
  • Fordonsorientering med karta
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige, ha körkort med CE-behörighet och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning lastbil med släp
Söderhamn
26-30 oktober 2024
Sista anmälningsdag 1/9.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren