hallare

Lastbilsförare Teracom

Stormen Fredrik har härjat i stora delar av Norrlands kustland ett antal dagar med kraftstörningar till följd. Ett stort antal stationer går på reservkraft och nu börjar drivmedelstankarna gå tomma. Teracom säkerställer tillgång på drivmedel i området, utifrån en prioritering som gjorts inom den Nationella telesamverkansgruppen, NTSG. Det görs med hjälp av fordon och transportabla drivmedelsstationer som ställs upp på strategiska platser. Till drivmedelsstationerna kommer fältservicepersonal och tankar upp sina mobila tankar och dunkar som används för att fylla reservelaggregat vid olika telekommunikationsanläggningar. Med hjälp av egen personal och frivilligpersonal från Bilkåren säkerställer vi tillgången på drivmedel och därmed upprätthålls samhällsviktiga kommunikationstjänster under svåra påfrestningar….

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, körkort med behörighet CE, god vana att köra lastbil med släp, svensk eller nordisk medborgare och ha god fysik. Max ålder vid utbildningens början är 60 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande och kunna krigsplaceras.

Aktuella kursdatum

GU Lastbil med släp inkl lastväxlare
Umeå
25-29 september 2024

ADR-utbildning
Söderhamn
23-27 oktober 2024
Stockholm
26-30 november 2024

Hjullastarutbildning
Planeras genomföras 2025.

Digital blåljusutbildning
Genomförs efter ADR-utbildningen.

Som lastbilsförare för Teracom ingår du i deras kris- och krigsorganisation. Du kör lastbil med släp, ofta med lastväxlare för att kunna transportera containrar med drivmedel och reparationsmateriel. I Teracoms organisation är du knuten till ett speciellt geografiskt område där du i huvudsak ska verka och du blir krigsplacerad hos dem. Innan du påbörjar din utbildning kommer du att registerkontrolleras, säkerhetsprövas och få genomföra ett alkohol- och drogtest hos företagshälsovården.

Utbildningsstege

  • Lastbil med släp-utbildning inkl lastväxlare, 5 dagar
  • ADR-utbildning, 5 dagar
  • Hjullastarutbildning, 5 dagar (för en del av förarna)
  • Digital blåljusutbildning, 2 timmar

Utbildningsinnehåll

  • Körning med orientering
  • Lastsäkring
  • Lastväxlare
  • Första hjälpen/sjukvård
  • ADR inkl tank

Efter genomförd utbildningsstege kallas du till repetitionsutbildning och övning.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, körkort med behörighet CE, god vana att köra lastbil med släp, svensk eller nordisk medborgare och ha god fysik. Max ålder vid utbildningens början är 60 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande och kunna krigsplaceras.

Aktuella kursdatum

GU Lastbil med släp inkl lastväxlare
Umeå
25-29 september 2024

ADR-utbildning
Söderhamn
23-27 oktober 2024
Stockholm
26-30 november 2024

Hjullastarutbildning
Planeras genomföras 2025.

Digital blåljusutbildning
Genomförs efter ADR-utbildningen.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren