hallare

Kurschef civila kurser

Bilkåren håller en mängd civila kurser, både fordonskurser och andra kurser. På varje kurs behövs en kurschef som tar ansvaret för genomförandet och leder kursledningen. Som kurschef får du en mycket viktig roll i Bilkåren och denna kurs gör dig rustad för uppdraget.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått instruktörsutbildning med godkänt resultat, erfarenhet som instruktör på Bilkårens eller FAKs kurser och bedömas lämplig som kurschef.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mejlas till civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Civil kurschefskurs
Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Kurschefens arbete börjar innan själva kursen då förberedelser behöver göras. Det handlar tex om kontakt med kansli, övriga instruktörer och elever, kontakt med kursplatsen, planering av program och fördelning av övningar. Under själva kursen är du som kurschef  lagledaren på plats, dels för dina instruktörskollegor i kursledningen, men också för eleverna på kursen. I rollen ingår att hantera elev-samtal om det skulle behövas och fatta beslut och agera om något skulle hända. Tillsammans med allmäninstruktören/adjutanten rapporterar och redovisar du efteråt om kursen till kansliet.

Det är en kul och utmanande uppgift och för att lyckas behöver du ha skaffat dig erfarenhet från kurser genom att ha verkat som instruktör på Bilkårens eller FAKs civila utbildningar. Vidare behöver du ha lite administrativ ”talang” och gilla rollen som lagledare och att ta ansvar.

Kursinnehåll

  • kurschefens roll och ansvar
  • fördjupning ledarskap och värdegrund
  • svåra samtal
  • administrativa rutiner före, under och efter kurs
  • ansvar och agerande vid olycka/incident/kris på kursplats

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått instruktörsutbildning med godkänt resultat, erfarenhet som instruktör på Bilkårens eller FAKs kurser och bedömas lämplig som kurschef.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mejlas till civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Civil kurschefskurs
Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren