hallare

Kursadjutant för Bilkårens militära kurser

Är du ordningsam, gillar du att administrera och fixa en massa i bakgrunden? Då kan rollen som kursadjutant i Bilkårens militära kursledningar passa dig.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet från militärt avtal, god vana att använda word och excel.
Meriterande är om du har vana av lärplattformen itslearning samt administrativt arbete.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan militära kurser” inkl bilagan ”Personligt brev” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning
Ingen kurs planerad fn, då behovet är fyllt.

Som kursadjutant är du en del i våra kursledningar och ansvarar för mycket av administrationen runt en kurs ute på kursplatsen. Du är kansliets förlängda arm när det gäller kursrapporter, utvärderingar, utbetalningsunderlag mm. På kursplatsen har du kontakt med förråd och matsal, organiserar hämtning vid tåg och flyg, fixar fika och mattransporter, sköter försäljning i Bilkårens profilshop och hjälper elever och instruktörer med diverse uppgifter som kan uppstå. Ditt jobb börjar innan kursen med kontakter med Bilkårens kansli, samråd med kurschef, elevkontakter via lärplattformen Itslearning och fortsätter sedan ända fram till att en kurs avslutas med utvärdering och rapportering.

Utbildningen till kursadjutant består av en tvådagars grundutbildning och fortsätter sedan med att du gör praktik på en kurs med en erfaren adjutant som handledare. Om du inte sedan tidigare har militärt förarbevis för lägst minibuss måste du också gå utbildningen ”Minibuss intyg” under ett veckoslut.

Kursinnehåll

  • Kursadjutantens roll
  • Kursadministration
  • Its learning
  • Planeringsprocessen inför kurs
  • Styrdokument för Bilkårens militära kurser
  • Praktik

 

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet från militärt avtal, god vana att använda word och excel.
Meriterande är om du har vana av lärplattformen itslearning samt administrativt arbete.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan militära kurser” inkl bilagan ”Personligt brev” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning
Ingen kurs planerad fn, då behovet är fyllt.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren