hallare

Kompletteringsutbildning för militära fordons- och bandvagnsinstruktörer

Fordonstjänsten i Försvarsmakten förändras och utvecklas hela tiden vilket ställer krav på våra instruktörer att vara uppdaterade och kompetensutveckla sig.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och förordnad som fordons- och/eller bandvagnsinstruktör.

Anmälan

Du anmäler dig på blanketten ”Kursanmälan militär kurs” som skickas/mailas direkt till kansliet. Du behöver inte skicka den via din kår.

Aktuella kursdatum

KU för BV/fordonsinstruktörer samt kursadjutanter
Skövde 2-3 mars 2024

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Nästa kurstillfälle 2024.

Datum och platser för fördjupande instruktörsutbildningar hittar du på www.frivilligutbildning.se

Det bästa sättet att utvecklas i sin instruktörsroll är att tjänstgöra på kurser regelbundet. Genom att arbeta tillsammans med olika instruktörskollegor på olika platser utvecklas du i din instruktörsroll, men ibland behöver du också påfyllnad.

Det kan handla om nyheter när det gäller fordon, teknik, säkerhetsbestämmelser eller lagstiftning, men också om nya utbildningskrav eller nya fordonstyper. Bilkåren kan varje år erbjuda sina instruktörer ett utbud av kompletteringsutbildningar. En del av kurserna bedriver vi i egen regi och andra har vi platser på kurser som bedrivs av Försvarsmakten.

Du kan också vidareutveckla dig i ledarskap och pedagogik genom att gå fördjupande kurser inom dessa områden. Du hittar mer information om olika instruktörsutbildningar här.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och förordnad som fordons- och/eller bandvagnsinstruktör.

Anmälan

Du anmäler dig på blanketten ”Kursanmälan militär kurs” som skickas/mailas direkt till kansliet. Du behöver inte skicka den via din kår.

Aktuella kursdatum

KU för BV/fordonsinstruktörer samt kursadjutanter
Skövde 2-3 mars 2024

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Nästa kurstillfälle 2024.

Datum och platser för fördjupande instruktörsutbildningar hittar du på www.frivilligutbildning.se

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren