hallare

Kompletteringsutbildning för militära fordons- och bandvagnsinstruktörer

Fordonstjänsten i Försvarsmakten förändras och utvecklas hela tiden vilket ställer krav på våra instruktörer att vara uppdaterade och kompetensutveckla sig.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och förordnad som fordons- och/eller bandvagnsinstruktör.

Anmälan

Du anmäler dig på blanketten ”Kursanmälan militär kurs” som skickas/mailas direkt till kansliet. Du behöver inte skicka den via din kår.

Aktuella kursdatum

KU för fordons/bandvagnsinstruktörer
Nästa KU-tillfälle är prel i vecka 44 2023.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Halmstad
6-13 oktober 2023

Datum och platser för fördjupande instruktörsutbildningar hittar du på www.frivilligutbildning.se

Det bästa sättet att utvecklas i sin instruktörsroll är att tjänstgöra på kurser regelbundet. Genom att arbeta tillsammans med olika instruktörskollegor på olika platser utvecklas du i din instruktörsroll, men ibland behöver du också påfyllnad.

Det kan handla om nyheter när det gäller fordon, teknik, säkerhetsbestämmelser eller lagstiftning, men också om nya utbildningskrav eller nya fordonstyper. Bilkåren kan varje år erbjuda sina instruktörer ett utbud av kompletteringsutbildningar. En del av kurserna bedriver vi i egen regi och andra har vi platser på kurser som bedrivs av Försvarsmakten.

Du kan också vidareutveckla dig i ledarskap och pedagogik genom att gå fördjupande kurser inom dessa områden. Du hittar mer information om olika instruktörsutbildningar här.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren och förordnad som fordons- och/eller bandvagnsinstruktör.

Anmälan

Du anmäler dig på blanketten ”Kursanmälan militär kurs” som skickas/mailas direkt till kansliet. Du behöver inte skicka den via din kår.

Aktuella kursdatum

KU för fordons/bandvagnsinstruktörer
Nästa KU-tillfälle är prel i vecka 44 2023.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Halmstad
6-13 oktober 2023

Datum och platser för fördjupande instruktörsutbildningar hittar du på www.frivilligutbildning.se

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren