hallare

Militär fordonsinstruktör

Brinner du extra mycket för fordonstjänsten och vill jobba som instruktör? Bilkåren, och Försvarsmakten, behöver hela tiden fylla på med nya fordonsinstruktörer. Bilkåren har ett stort uppdrag att utbilda fordonsförare till Hemvärnet och för våra fordonsinstruktörer finns det gott om tillfällen att tjänstgöra på våra fordonsutbildningar.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha körkort och militärt förarbevis enligt ovan. Intyg på omhändertagande enligt C-ABCDE och hjärt- och lungräddning.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 20/5-1/6 2023
Halmstad 29/7-10/8 2023
Uppsala 21/10-2/11 2023

UGL
Älvkarleö
4-8 september 2023

IK-T Fordon Hjulfordon
Boden
28/5-9/6 2023 + en dag på distans innan kursen

Fordonsinstruktörsutbildning
Enköping/Härnösand
Del 1: 1-16 juli 2023 (NYTT DATUM)
Del 2: 2-17 september 2023 (PREL)
Del 3: Februari 2024
Del 4: Hösten 2024

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
6-13 oktober 2023

Fordonsinstruktör är benämningen på de instruktörer som är förordnade att utbilda på hjulfordon i Försvarsmakten. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra, men när du nått målet väntar ett väldigt roligt uppdrag, att tillsammans med andra fordonsinstruktörer utbilda nya fordonsförare till Hemvärnet. Det finns också möjlighet att tjänstgöra som instruktör på andra fordonsutbildningar i Försvarsmakten eller på övningar.

Som grund innan du påbörjar din utbildning har du genomfört GU-F/GMU samt har förarbevis på tung lastbil och civilt C-körkort.

Utbildning till militär fordonsinstruktör

  • Instruktörskurs Grund 1 (IKG), 2 veckor
  • Utveckling Grupp Ledare (UGL), 1 vecka
  • Instruktörskurs Hjulfordon (IKT Fordon), 14 dagar
  • Ev kompletteringsutbildningar för att uppfylla antagningskrav (Körkort C, militärt förarbevis på Tung lastbil, Minibuss, Tung personterrängbil alternativt Terrängbil 30/40 samt tilläggen Terrängkörning, Bärgning nivå 1, Vinter inkl kallt väder och FM 1000 poäng)
  • Fordonsinstruktörskurs del 1-4

IKG genomförs tillsammans med blivande instruktörer från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och anordnas av Flygvapenfrivilliga. Här tränas du i olika utbildningsmetoden Visa-Instruera-Öva-Öva-Pröva, reflekterar över instruktörsrollen, skriver övnings-PM och genomför lektioner på dina kurskamrater. UGL anordnas av Lottorna eller annan utbildningsanordnare. Läs mer om IKG här.

IKT Fordon anordnas av Bilkåren och genomförs parallellt med en grundkurs terrängbil/lastbil barmark eller vinter. Här tränar du vidare på att skriva övnings-PM, lär dig mer om olika utbildningsmetoder, reflekterar över de särskilda utmaningar som finns i fordonsutbildning samt planerar och genomför lektioner under handledning på grundkursens elever. För att vara behörig att söka IKT Fordon ska du genomfört din befattningsutbildning och haft en förarbefattning i Hemvärnet under ett år samt genomfört IKG med godkänt resultat.

Efter att du genomfört IKT Fordon hjälper vi dig att lägga upp en individuell plan för eventuella kompletteringsutbildningar.
Fordonsinstruktörskursen föregås av antagningstester i körning, teori och vård/teknik. Kursen anordnas av Bilkåren och är en sammanhållen kurs men uppdelad på fyra tillfällen:

  • Del 1, 16 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 20 tim
  • Del 2, 16 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 15 tim
  • Del 3 (vinter), 13 dagar +  egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 10 tim
  • Del 4 (prövardelen), 13 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 10 tim

Efter del 3 blir du interemistiskt förordnad och får börja utbilda. Innan du genomför del 4 har du tjänstgjort på minst en central grundkurs i Bilkåren.

Efter genomförd fordonsinstruktörskurs del 1-4 med godkänt resultat förordnas du som fordonsinstruktör i Försvarsmakten och blir behörig att utbilda fordonsförare och pröva för militärt förarbevis.

Här kan du anmäla dig till en digital informationsträff om hur du kan komma igång med din instruktörsutbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha körkort och militärt förarbevis enligt ovan. Intyg på omhändertagande enligt C-ABCDE och hjärt- och lungräddning.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 20/5-1/6 2023
Halmstad 29/7-10/8 2023
Uppsala 21/10-2/11 2023

UGL
Älvkarleö
4-8 september 2023

IK-T Fordon Hjulfordon
Boden
28/5-9/6 2023 + en dag på distans innan kursen

Fordonsinstruktörsutbildning
Enköping/Härnösand
Del 1: 1-16 juli 2023 (NYTT DATUM)
Del 2: 2-17 september 2023 (PREL)
Del 3: Februari 2024
Del 4: Hösten 2024

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
6-13 oktober 2023

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren