hallare

Militär fordonsinstruktör

Brinner du extra mycket för fordonstjänsten och vill jobba som instruktör? Bilkåren, och Försvarsmakten, behöver hela tiden fylla på med nya fordonsinstruktörer. Bilkåren har ett stort uppdrag att utbilda fordonsförare till Hemvärnet och för våra fordonsinstruktörer finns det gott om tillfällen att tjänstgöra på våra fordonsutbildningar.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha körkort och militärt förarbevis enligt ovan. Intyg på omhändertagande enligt C-ABCDE och hjärt- och lungräddning.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten ”Kursanmälan militär kurs”. Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 18-30 maj 2024
Såtenäs 10-22 augusti 2024

UGL
Älvkarleö
16-20 september 2024
Sista anmälningsdag 4/6.

IK-T Fordon Hjulfordon
Boden
2-14 juni 2024

Ravlunda
4-16/11 2024

Fordonsinstruktörsutbildning
Nästa utbildning startar 2025.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Ronneby
5-11 oktober 2024

Fordonsinstruktör är benämningen på de instruktörer som är förordnade att utbilda på hjulfordon i Försvarsmakten. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra, men när du nått målet väntar ett väldigt roligt uppdrag, att tillsammans med andra fordonsinstruktörer utbilda nya fordonsförare till Hemvärnet. Det finns också möjlighet att tjänstgöra som instruktör på andra fordonsutbildningar i Försvarsmakten eller på övningar.

Som grund innan du påbörjar din utbildning har du genomfört GU-F/GMU samt har förarbevis på tung lastbil och civilt C-körkort.

Utbildning till militär fordonsinstruktör

  • Instruktörskurs Grund 1 (IKG), 2 veckor
  • Utveckling Grupp Ledare (UGL), 1 vecka
  • Instruktörskurs Hjulfordon (IKT Fordon), 14 dagar
  • Ev kompletteringsutbildningar för att uppfylla antagningskrav (Körkort C, militärt förarbevis på Tung lastbil, Minibuss, Tung personterrängbil alternativt Terrängbil 30/40 samt tilläggen Terrängkörning, Bärgning nivå 1, Vinter inkl kallt väder och FM 1000 poäng)
  • Fordonsinstruktörskurs del 1-4

IKG genomförs tillsammans med blivande instruktörer från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och anordnas av Flygvapenfrivilliga. Här tränas du i olika utbildningsmetoden Visa-Instruera-Öva-Öva-Pröva, reflekterar över instruktörsrollen, skriver övnings-PM och genomför lektioner på dina kurskamrater. UGL anordnas av Lottorna eller annan utbildningsanordnare. Läs mer om IKG här.

IKT Fordon anordnas av Bilkåren och genomförs parallellt med en grundkurs terrängbil/lastbil barmark eller vinter. Här tränar du vidare på att skriva övnings-PM, lär dig mer om olika utbildningsmetoder, reflekterar över de särskilda utmaningar som finns i fordonsutbildning samt planerar och genomför lektioner under handledning på grundkursens elever. För att vara behörig att söka IKT Fordon ska du genomfört din befattningsutbildning och haft en förarbefattning i Hemvärnet under ett år samt genomfört IKG med godkänt resultat.

Efter att du genomfört IKT Fordon hjälper vi dig att lägga upp en individuell plan för eventuella kompletteringsutbildningar.
Fordonsinstruktörskursen föregås av antagningstester i körning, teori och vård/teknik. Kursen anordnas av Bilkåren och är en sammanhållen kurs men uppdelad på fyra tillfällen:

  • Del 1, 16 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 20 tim
  • Del 2, 16 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 15 tim
  • Del 3 (vinter), 13 dagar +  egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 10 tim
  • Del 4 (prövardelen), 13 dagar + egna studier/förberedelser hemma motsvarande ca 10 tim

Efter del 3 blir du interemistiskt förordnad och får börja utbilda. Innan du genomför del 4 har du tjänstgjort på minst en central grundkurs i Bilkåren.

Efter genomförd fordonsinstruktörskurs del 1-4 med godkänt resultat förordnas du som fordonsinstruktör i Försvarsmakten och blir behörig att utbilda fordonsförare och pröva för militärt förarbevis.

Här kan du anmäla dig till en digital informationsträff om hur du kan komma igång med din instruktörsutbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha körkort och militärt förarbevis enligt ovan. Intyg på omhändertagande enligt C-ABCDE och hjärt- och lungräddning.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten ”Kursanmälan militär kurs”. Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG (1)
Ronneby 18-30 maj 2024
Såtenäs 10-22 augusti 2024

UGL
Älvkarleö
16-20 september 2024
Sista anmälningsdag 4/6.

IK-T Fordon Hjulfordon
Boden
2-14 juni 2024

Ravlunda
4-16/11 2024

Fordonsinstruktörsutbildning
Nästa utbildning startar 2025.

Kurschefskurs (FVRF arrangerar)
Ronneby
5-11 oktober 2024

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren