hallare

Militär fordonsinstruktör

Brinner du extra mycket för fordonstjänsten och vill jobba som instruktör? Bilkåren, och Försvarsmakten, behöver hela tiden fylla på med nya fordonsinstruktörer. Bilkåren har ett stort uppdrag att utbilda fordonsförare till Hemvärnet och för våra fordonsinstruktörer finns det gott om tillfällen att tjänstgöra på våra fordonsutbildningar.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Tung Lastbil och civilt C-körkort.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG
Halmstad, 27/7-8/8 2019
Uppsala, 19-31 oktober 2019

UGL
Älvkarleö, 2-6 december 2019

IKT Fordon Hjulfordon
Boden (ändrad kursplats)
25/8-5/9 2019 (ändrat kursdatum)

Fordonsinstruktörsutbildning
Barmarksdelen, Skövde vecka 34-50 2019
Vinterdelen, Älvdalen vecka 4-6 2020

Fordonsinstruktör är benämningen på de instruktörer som är förordnade att utbilda på hjulfordon i Försvarsmakten. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra, men när du nått målet väntar ett väldigt roligt uppdrag, att tillsammans med andra fordonsinstruktörer utbilda nya fordonsförare till Hemvärnet. Det finns också möjlighet att tjänstgöra som instruktör på andra fordonsutbildningar i Försvarsmakten eller på övningar.

Som grund innan du påbörjar din utbildning har du genomfört GU-F/GMU samt har förarbevis på tung lastbil och civilt C-körkort.

Utbildning till militär fordonsinstruktör

  • Instruktörskurs Grund (IKG), 2 veckor
  • Utveckling Grupp Ledare (UGL), 1 vecka
  • Instruktörskurs Hjulfordon (IKT Fordon), 14 dagar
  • Ev kompletteringsutbildningar för att uppfylla antagningskrav (Körkort C, förarbevis på Tung lastbil, Minibuss, Tung personterrängbil samt tilläggen terrängkörning, rullflak, avskärmad och släckt beslysning, kallt väder och FM 1000 poäng)
  • Fordonsinstruktörskurs inkl vinterutbildning, 20 veckor (pågår översyn och kan komma att ändras)

IKG genomförs tillsammans med blivande instruktörer från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och anordnas av Flygvapenfrivilliga. Här tränas du i olika utbildningsmetoder, reflekterar över instruktörsrollen, skriver övnings-PM och genomför lektioner på dina kurskamrater. UGL anordnas av Lottorna eller annan utbildningsanordnare. Läs mer om IKG här.

IKT Fordon anordnas av Bilkåren och genomförs parallellt med en grundkurs terrängbil/lastbil barmark eller vinter. Här tränar du vidare på att skriva övnings-PM, reflekterar över de särskilda utmaningar som finns i fordonsutbildning samt planerar och genomför lektioner under handledning på grundkursens elever.

Efter att du genomfört IKT Fordon hjälper vi dig att lägga upp en individuell plan för eventuella kompletteringsutbildningar.
Fordonsinstruktörskursen föregås av antagningstester i körning, teori och vård/teknik. Kursen anordnas av Försvarsmaktens Logistik och Motorskola och genomförs tillsammans med anställda officerare. Bilkåren har årligen platser på fordonsinstruktörskursen.

Efter genomförd fordonsinstruktörskurs med godkänt resultat förordnas du som fordonsinstruktör i Försvarsmakten och blir behörig att utbilda fordonsförare.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

Genomfört GU-F/GMU och inneha militärt förarbevis för Tung Lastbil och civilt C-körkort.

Kontakta Bilkårens kansli, så hjälper vi dig att lägga upp en individuell utbildningsplan för dig.

Anmälan

Du söker varje kurs på blanketten "Kursanmälan militär kurs". Kursanmälan skickas alltid via Bilkåren (även IKG och UGL).

Aktuella kursdatum

IKG
Halmstad, 27/7-8/8 2019
Uppsala, 19-31 oktober 2019

UGL
Älvkarleö, 2-6 december 2019

IKT Fordon Hjulfordon
Boden (ändrad kursplats)
25/8-5/9 2019 (ändrat kursdatum)

Fordonsinstruktörsutbildning
Barmarksdelen, Skövde vecka 34-50 2019
Vinterdelen, Älvdalen vecka 4-6 2020

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren