hallare

Förare terrängbil 11-20 i Hemvärnet

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt med i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

Om du inte har genomfört GU-F, utan har GMU eller motsvarande militär utbildning behöver du ha dokumenterad utbildning i omhändertagande i C-ABCDE och hjärt- och lungräddning (HLR).

Anmälan

Om du ännu inte är placerad i Hemvärnet upprättar du en utbildningsplan tillsammans med din lokala bilkår mot en befattnings som terrängbilsförare. Om du redan har en befattning i Hemvärnet ansöker du genom att fylla i kursanmälningsblankett nedan.

Aktuella kursdatum

GK Tgb 11-20
Kvarn
10-23 november 2024
Sista anmälan 10/9.

Då terrängbil 11, 13 och 20 fortfarande finns i Hemvärnsförbanden genomförs återigen denna utbildning för att säkerställa att det finns förare med förarbevis på detta fordonsslag.

Utbildningen riktar sig både till personer som ska påbörja sin utbildning mot en befattning som terrängbilsförare och till befintliga förare med behov av denna kompetens. Vid godkänd utbildning får du militärt förabevis på tung personterrängbil (som ger dig behörighet att köra terrängbil 11, 13 och 20) samt tilläggsutbildningen terrängkörning.

Utbildning till förare terrängbil 11-20

Utbildningsinnehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning i tätort, på landsväg och i terräng
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning inkl halkkörning
  • Transport av personal på flak
  • FM 1000 poäng (farligt gods)

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt med i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

Om du inte har genomfört GU-F, utan har GMU eller motsvarande militär utbildning behöver du ha dokumenterad utbildning i omhändertagande i C-ABCDE och hjärt- och lungräddning (HLR).

Anmälan

Om du ännu inte är placerad i Hemvärnet upprättar du en utbildningsplan tillsammans med din lokala bilkår mot en befattnings som terrängbilsförare. Om du redan har en befattning i Hemvärnet ansöker du genom att fylla i kursanmälningsblankett nedan.

Aktuella kursdatum

GK Tgb 11-20
Kvarn
10-23 november 2024
Sista anmälan 10/9.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren