hallare

FM 1000 poäng (farligt gods) distansutbildning

Som militär fordonsförare måste du ha behörighet att transportera mindre mängder farligt gods. Denna utbildning ger behörighet att transportera sk värdeberäknad mängd, en slags förenklad transport av farligt gods, exempelvis ammunition.

Målgrupp

Du som ska gå en fordonsutbildning via Bilkåren och inte har behörighet för FM 1000 poäng sedan tidigare.
I mån av plats kan även andra förare i Hemvärnet antas.

Aktuella kurstider

Kurs 3:23
Tis 14/2, tor 16/2, tis 21/2 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 4:23
Mån 27/2, ons 1/3, mån 6/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 5:23
Tis 7/3, tor 9/3, tis 14/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 6:23
Mån 20/3, ons 22/3, mån 27/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 7:23
Tis 11/4, tor 13/4, tis 18/4 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 8:23
Mån 24/4, tis 25/5, tor 27/4 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Ytterligare kurstillfällen tillkommer under 2023.

Anmälan

Du mailar din anmälan till utbildning@bilkaren.se och uppger namn, personnummer och vilken fordonskurs du sökt.

Senast tre veckor innan kursstart får du ett antagningsbesked där du bekräftar din plats. Sedan får du kurslitteratur och instruktioner för itslearning och Teams hemskickat.

Utbildningen för transport av värdeberäknad mängd genomförs enligt Försvarsmaktens instruktioner Transport Farligt gods. Efter genomförd, godkänd utbildning utfärdas utbildningsintyg som är giltigt i fem år.

Kursen omfattar 12 timmar och genomförs genom lärarledd undervisning på Teams och självstudier. Kursen är uppdelad på tre kvällar om 3 timmar och därutöver tre timmar självstudier via lärplattformen itslearning. Sista tillfället avslutas med ett prov.

När du antagits till kursen får du visst kursmaterial hemskickat så du kan förbereda dig och följa med under kursen. För att bli godkänd krävs det närvaro på alla tre tillfällena samt genomförda hemuppgifter och godkänt resultat på provet.

För att kunna delta i denna distansutbildning behöver du ha tillgång till dator så du både kan se övriga deltagare och instruktörens bildspel. Det räcker alltså inte med att koppla upp sig via en mobiltelefon.

Varje kurs har ett max elevantal på 12. Du söker och deltar i alla delarna inom samma kurstillfälle. Det går alltså inte att delta i vissa block i en kurs och andra vid ett annat kurstillfälle.

Målgrupp

Du som ska gå en fordonsutbildning via Bilkåren och inte har behörighet för FM 1000 poäng sedan tidigare.
I mån av plats kan även andra förare i Hemvärnet antas.

Aktuella kurstider

Kurs 3:23
Tis 14/2, tor 16/2, tis 21/2 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 4:23
Mån 27/2, ons 1/3, mån 6/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 5:23
Tis 7/3, tor 9/3, tis 14/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 6:23
Mån 20/3, ons 22/3, mån 27/3 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 7:23
Tis 11/4, tor 13/4, tis 18/4 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 8:23
Mån 24/4, tis 25/5, tor 27/4 2023.
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Ytterligare kurstillfällen tillkommer under 2023.

Anmälan

Du mailar din anmälan till utbildning@bilkaren.se och uppger namn, personnummer och vilken fordonskurs du sökt.

Senast tre veckor innan kursstart får du ett antagningsbesked där du bekräftar din plats. Sedan får du kurslitteratur och instruktioner för itslearning och Teams hemskickat.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren