hallare

FM 1000 poäng (farligt gods) distansutbildning

Som militär fordonsförare måste du ha behörighet att transportera mindre mängder farligt gods. Denna utbildning ger behörighet att transportera sk värdeberäknad mängd, en slags förenklad transport av farligt gods, exempelvis ammunition.

Målgrupp

Du som ska gå en fordonsutbildning via Bilkåren och inte har behörighet för FM 1000 poäng sedan tidigare.
I mån av plats kan även andra förare i Hemvärnet antas.

Aktuella kurstider

Kurs 13:24
Mån 22/7, ons 24/7, mån 29/7 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 14:24
Tis 6/8, ons 8/8, tis 13/8 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 15:24
Mån 19/8, ons 21/8, mån 26/8 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 16:24
Tis 27/8, ons 29/8, tis 3/9 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 17:24
Mån 9/9, ons 11/9, mån 16/9 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 18:24
Tis 24/9, tor 26/9, tis 1/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 19:24
Mån 7/10, ons 9/10, mån 14/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 20:24
Tis 15/10, tor 17/10, tis 22/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Anmälan

Du anmäler dig via denna LÄNK.

Ca tre veckor innan kursstart får du ett antagningsbesked där du bekräftar din plats. Sedan får du kurslitteratur och instruktioner för itslearning och Teams hemskickat.

Utbildningen för transport av värdeberäknad mängd genomförs enligt Försvarsmaktens instruktioner Transport Farligt gods. Efter genomförd, godkänd utbildning utfärdas utbildningsintyg som är giltigt i fem år.

Kursen omfattar 12 timmar och genomförs genom lärarledd undervisning på Teams och självstudier. Kursen är uppdelad på tre kvällar om tre timmar och därutöver tre timmar självstudier via lärplattformen itslearning. Sista tillfället avslutas med ett prov.

När du antagits till kursen får du visst kursmaterial hemskickat så du kan förbereda dig och följa med under kursen. För att bli godkänd krävs det närvaro på alla tre tillfällena samt genomförda hemuppgifter och godkänt resultat på provet.

För att kunna delta i denna distansutbildning behöver du ha tillgång till dator så du både kan se övriga deltagare och instruktörens bildspel. Det räcker alltså inte med att koppla upp sig via en mobiltelefon.

Varje kurs har ett max elevantal på 12. Du söker och deltar i alla delarna inom samma kurstillfälle. Det går alltså inte att delta i vissa block i en kurs och andra vid ett annat kurstillfälle.

Målgrupp

Du som ska gå en fordonsutbildning via Bilkåren och inte har behörighet för FM 1000 poäng sedan tidigare.
I mån av plats kan även andra förare i Hemvärnet antas.

Aktuella kurstider

Kurs 13:24
Mån 22/7, ons 24/7, mån 29/7 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 14:24
Tis 6/8, ons 8/8, tis 13/8 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 15:24
Mån 19/8, ons 21/8, mån 26/8 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 16:24
Tis 27/8, ons 29/8, tis 3/9 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 17:24
Mån 9/9, ons 11/9, mån 16/9 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 18:24
Tis 24/9, tor 26/9, tis 1/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 19:24
Mån 7/10, ons 9/10, mån 14/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Kurs 20:24
Tis 15/10, tor 17/10, tis 22/10 2024
Samtliga kvällar mellan 18.00-21.00.

Anmälan

Du anmäler dig via denna LÄNK.

Ca tre veckor innan kursstart får du ett antagningsbesked där du bekräftar din plats. Sedan får du kurslitteratur och instruktioner för itslearning och Teams hemskickat.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren