Elverksoperatör i MTE för länsstyrelser

Det senaste dygnets storm har gjort att elförsörjningen är utslagen i flera av kommunerna i länet. Det börjar bli kritiskt för att få fram tillräckligt med el till samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen har kontaktat ledningsgruppen för MTE i länet och snart ringer det i din mobil. Det behövs operatörer till reservelverken för att säkra upp strömförsörjningen. Du packar din väska för några dagar och ger dig iväg till uppsamlingsplatsen, redo att göra en insats.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början. För Länsstyrelsen i Skåne gäller 62 år.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Skellefteå
20 april 2024

Jönköping
27 april 2024

Söderhamn
28 April 2024

Malmö
4 maj 2024

Stockholm
18 maj 2024

Kosta
27 Juli 2024

Östersund
19 Oktober 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

GU elverksoperatör 
Malmö
15-18 Augusti 2024

GU elverksoperatör 
Gnesta
21-24 november 2024
5-8 december 2024

Repetition elverksoperatör 
Inga repetitionskurser är planerade 2024.

En motor och transportenhet (MTE) är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE.  Vårt samhälle är väldigt beroende av att det alltid finns elektricitet. Sjukhus, kommunikationssystem och vissa känsliga industrier är några exempel på verksamheter där frånvaron av el kan få enorma konsekvenser. Runt om i Sverige finns det reservkraft i form av dieseldrivna elverk. Som elverksoperatör i en motor och transportenhet är det din uppgift att köra dessa elverk. För att drifta dem krävs kunnig personal som kan tanka dem och se till att de fungerar efter ordning.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Grundutbildning elverksoperatör, 4 dagar

När du genomgått grundutbildningen kallas du till tvådagars repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Uppgiften för en motor och transportenhet
  • Drift av elverk
  • Underhåll och felsökning
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början. För Länsstyrelsen i Skåne gäller 62 år.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Skellefteå
20 april 2024

Jönköping
27 april 2024

Söderhamn
28 April 2024

Malmö
4 maj 2024

Stockholm
18 maj 2024

Kosta
27 Juli 2024

Östersund
19 Oktober 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

GU elverksoperatör 
Malmö
15-18 Augusti 2024

GU elverksoperatör 
Gnesta
21-24 november 2024
5-8 december 2024

Repetition elverksoperatör 
Inga repetitionskurser är planerade 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren