Elverksoperatör i en Motor och Transportenhet (MTE)

Det senaste dygnets storm har gjort att elförsörjningen är utslagen i flera av kommunerna i länet. Det börjar bli kritiskt för att få fram tillräckligt med el till samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen har kontaktat ledningsgruppen för MTE i länet och snart ringer det i din mobil. Det behövs operatörer till reservelverken för att säkra upp strömförsörjningen. Du packar din väska för några dagar och ger dig iväg till uppsamlingsplatsen, redo att göra en insats.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
7 oktober 2023
Gotland (endast för boende på Gotland)
14 oktober 2023
Kalmar
14 oktober 2023
Gävle
21 oktober 2023
Norrköping
11 november 2023
Skaraborg
Kursdatum kommer senare.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Elverksoperatör Grund
Inga ytterligare kurser 2023.

Elverksoperatör Repetition
Ingen ytterligare kurs 2023.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE.  Vårt samhälle är väldigt beroende av att det alltid finns elektricitet. Sjukhus, kommunikationssystem och vissa känsliga industrier är några exempel på verksamheter där frånvaron av el kan få enorma konsekvenser. Runt om i Sverige finns det reservkraft i form av dieseldrivna elverk. Som elverksoperatör i en motor och transportenhet är det din uppgift att köra dessa elverk. För att drifta dem krävs kunnig personal som kan tanka dem och se till att de fungerar efter ordning.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Grundutbildning elverksoperatör, 4 dagar

När du genomgått grundutbildningen kallas du till tvådagars repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Uppgiften för en motor och transportenhet
  • Drift av elverk
  • Underhåll och felsökning
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Bilkårens kansli eller via din lokala bilkår eller, om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
7 oktober 2023
Gotland (endast för boende på Gotland)
14 oktober 2023
Kalmar
14 oktober 2023
Gävle
21 oktober 2023
Norrköping
11 november 2023
Skaraborg
Kursdatum kommer senare.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Elverksoperatör Grund
Inga ytterligare kurser 2023.

Elverksoperatör Repetition
Ingen ytterligare kurs 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren