hallare

Elverksoperatör Trafikverket

De senaste dagarnas svåra stormar har gjort att det är kraftiga störningar i elförsörjningen. Flera myndigheter arbetar intensivt med att minska påfrestningarna på samhället. I Trafikverkets krisorganisation finns det reservkraftverk för att kunna strömförsörja viktiga funktioner för myndigheten och du som elverksoperatör kallas in för att förstärka myndighetens ordinarie organisation.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

GU elverksoperatör
Gnesta
21-24 november 2024
5-8 december 2024
Sista anmälningsdag 20/9.

Som elverksoperatör i Trafikverket kommer du att spela en viktig roll vid insatser inom myndigheten. Du kommer att lära dig hur ett elverk fungerar, så att du kan åtgärda fel som uppkommer och du ska se till så att elverket levererar el. Du ingår i en insatsgrupp och utan dig blir det ingen el.

Elverksoperatörer behövs Trafikverkets krisorganisation i hela Sverige, men prioriterade är personer som är bosatta inom en radie på 15 mil från Skellefteå, Borlänge, Uppsala, Lidköping, Kiruna, Nässjö och Lund.

Utbildningsstege

  • Grundutbildning elverksoperatör, 4 dagar
  • Trafikverkets digitala utbildningar, ca 4 timmar

När du genomgått grundutbildningen kallas du till tvådagars repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem och Trafikverkets organisation och uppgift
  • Drift av elverk
  • Underhåll och felsökning
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala kår eller FAK, eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

GU elverksoperatör
Gnesta
21-24 november 2024
5-8 december 2024
Sista anmälningsdag 20/9.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren