hallare

Drivmedelsförare Polisflyget

Polisens helikopter är tillsammans med andra myndigheter insatta i en större sjöräddningsinsats vid Sveriges kust. Det är långt till närmsta drivmedelsanläggning för helikoptrarna och för att kunna öka verkningstiden i luften beslutas det att Polisens mobila tankanläggning ska köras ut till insatsplatsen. Du kallas in för att hämta en lastbil med drivmedelstankar på ett flak för att köra det till insatsplatsen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Max ålder är normalt 60 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Just nu är behovet fyllt, så inga nya grundutbildningar planeras för närvarande.

Repetitionsutbildning
Ingen kurs planerad.

Som drivmedelsförare för Polisflyget ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transport av lastbilar med mobila drivmedelstankar för att minska transportsträckorna till fasta drivmedelsanläggningar för polisens helikoptrar.

Du ska kunna köra lastbilen, hantera lastväxlarsystemet, orientera med hjälp av karta och kunna ge första hjälpen. Som drivmedelsförare utbildas du också för ADR-behörighet för att kunna transportera drivmedel.

Utbildningsstege

  • Grundutbildning drivmedelsförare steg 1 (lastbil), 4 dgr
  • Grundutbildning drivmedelsförare steg 2 (ADR), 5 dgr

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningens innehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Uppdraget som drivmedelsförare för att stödja Polisflyget
  • Sjukvård
  • Brandutbildning
  • Körning
  • Lastväxlare
  • Fordonsorientering
  • ADR

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Max ålder är normalt 60 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Just nu är behovet fyllt, så inga nya grundutbildningar planeras för närvarande.

Repetitionsutbildning
Ingen kurs planerad.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren