hallare

Drivmedelsförare Polisflyget

Polisens helikopter är tillsammans med andra myndigheter insatta i en större sjöräddningsinsats vid Sveriges kust. Det är långt till närmsta drivmedelsanläggning för helikoptrarna och för att kunna öka verkningstiden i luften beslutas det att Polisens mobila tankanläggning ska köras ut till insatsplatsen. Du kallas in för att hämta en lastbil med drivmedelstankar på ett flak för att köra det till insatsplatsen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Max ålder är normalt 60 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Just nu är behovet fyllt, så inga nya grundutbildningar planeras 2022.

Repetitionsutbildning
Ingen ytterligare kurs 2023.

Som drivmedelsförare för Polisflyget ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transport av lastbilar med mobila drivmedelstankar för att minska transportsträckorna till fasta drivmedelsanläggningar för polisens helikoptrar.

Du ska kunna köra lastbilen, hantera lastväxlarsystemet, orientera med hjälp av karta och kunna ge första hjälpen. Som drivmedelsförare utbildas du också för ADR-behörighet för att kunna transportera drivmedel.

Utbildningsstege

  • Grundutbildning drivmedelsförare steg 1 (lastbil), 4 dgr
  • Grundutbildning drivmedelsförare steg 2 (ADR), 5 dgr

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningens innehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Uppdraget som drivmedelsförare för att stödja Polisflyget
  • Sjukvård
  • Brandutbildning
  • Körning
  • Lastväxlare
  • Fordonsorientering
  • ADR

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Max ålder är normalt 60 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kursdatum

Just nu är behovet fyllt, så inga nya grundutbildningar planeras 2022.

Repetitionsutbildning
Ingen ytterligare kurs 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren