hallare

Civil elverksinstruktör

Efter genomgången instruktörsutbildning med godkänt resultat kan du tjänstgöra på Bilkårens och FAKs utbildningar för elverksoperatörer.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK,  genomfört GU elverk med godkänt resultat.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1
Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sistan anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2a fördjupning elverk
Gnesta
7-8 november 2024 (prel datum)
Sista anmälningsdag 30/9.

Civil instruktörskurs steg 2b inriktning elverk
Gnesta
18-24 november 2024
Sista anmälningsdag 30/9.

Utbildningen till civil elverksinstruktör består av tre delar. Det första steget i utbildningen genomförs gemensamt  meds blivande civila instruktörer med annan specialistinriktning, det andra är en kortare del med fokus på egen fördjupning runt elverk och det tredje och sista  steget genomförs parallellt med en grundutbildning för elverksoperatörer. Under instruktörsutbildningen kommer du att träna på att hålla i lektioner och övningar.

Utbildningsstege

  • Civil instruktörskurs steg 1, 4 dagar
  • Civil instruktörskurs steg 2a, fördjupning elverk, 2 dagar
  • Civil instruktörskurs steg 2b, inriktning elverk, 7 dagar

Inför steg 1 och mellan steg 1 och 2b genomför du vissa uppgifter på distans.

Utbildningsinnehåll

  • utbildningsmetodik för att praktiskt och teoretiskt utbilda förare på minibuss eller lastbil/buss
  • pedagogik, utbildarens uppträdande och roll, värdegrund samt användande av pedagogiska hjälpmedel
  • fördjupning elverk
  • kursadministration

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK,  genomfört GU elverk med godkänt resultat.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1
Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sistan anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2a fördjupning elverk
Gnesta
7-8 november 2024 (prel datum)
Sista anmälningsdag 30/9.

Civil instruktörskurs steg 2b inriktning elverk
Gnesta
18-24 november 2024
Sista anmälningsdag 30/9.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren