hallare

Civil bandvagnsinstruktör

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

BV instruktörsutbildning steg 1 och 2
Ingen ytterligare kurs 2023.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Nästa kurstillfälle 2024.

Efter genomgången instruktörsutbildning med godkänt resultat kan du tjänstgöra på Bilkåren och FAKs olika bandvagnsutbildningar; grundutbildningar på barmark och snö, avancerade utbildningar samt repetitionsutbildningar på barmark och snö.

Alla aktiva civila bandvagnsinstruktörer kallas årligen till en helg för kompetensutveckling.

Utbildningsstege

  • Instruktörsutbildning steg 1, 4 dagar
  • Instruktörsutbildning steg 2, 7 dagar

Inför steg 1 och mellan steg 1 och 2 genomför du vissa uppgifter på distans.

Utbildningsinnehåll

  • lagstiftning och säkerhetsbestämmelser
  • fördjupad teknikutbildning
  • utbildningsmetodik för att praktiskt och teoretiskt utbilda bandvagnsförare i vård, felsökning och underhåll av BV 206
  • metodik för att utbilda i grunder för körning i körgård, terrängkörning samt orientering i samband med körning dag som natt
  • sambandsutbildning Rakel
  • pedagogik, utbildarens uppträdande och roll, värdegrund samt användande av pedagogiska hjälpmedel
  • uppföljning av prov och provformer
  • kursadministration

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

BV instruktörsutbildning steg 1 och 2
Ingen ytterligare kurs 2023.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Nästa kurstillfälle 2024.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren