hallare

Civil bandvagnsinstruktör

Bilkåren har stora utbildningsuppdrag för den civila krisberedskapen, främst när det gäller att utbilda bandvagnsförare för våra olika uppdragsgivare och behöver därför egna bandvagnsinstruktörer för den civila verksamheten.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK samt bedömas lämplig att påbörja instruktörsutbildning.
Genomfört GU Bandvagn barmark och GU Bandvagn snö och inneha giltigt förarbevis.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan civil" och skickas till Bilkårens kansli, eller om du är medlem i FAK, direkt till dem.

Aktuella kursdatum

Instruktörsutbildning steg 1 och steg 2
Nästa kurstillfälle är prel 2021.

Kompetenshöjande kurs för instruktörer
Kosta
26-28 juli 2021

Efter genomgången instruktörsutbildning med godkänt resultat kan du tjänstgöra på Bilkåren och FAKs olika bandvagnsutbildningar; grundutbildningar på barmark och snö, avancerade utbildningar samt repetitionsutbildningar på barmark och snö.

Alla aktiva civila bandvagnsinstruktörer kallas årligen till en helg för kompetensutveckling.

Utbildningsstege

 • Instruktörsutbildning steg 1, 4 dagar
 • Instruktörsutbildning steg 2, 6 dagar

Utbildningsinnehåll

 • lagstiftning och säkerhetsbestämmelser
 • fördjupad teknikutbildning
 • utbildning i kran och vinsch
 • utbildningsmetodik för att praktiskt och teoretiskt utbilda bandvagnsförare i vård, felsökning och underhåll av BV 206
 • metodik för att utbilda i grunder för körning i körgård, terrängkörning vid barmark och snötäckt terräng samt orientering i samband med körning dag som natt
 • sambandsutbildning Rakel
 • utbildning i elsäkerhet och kraftsysteminformation
 • pedagogik, utbildarens uppträdande och roll samt användande av pedagogiska hjälpmedel
 • uppföljning av prov och provformer
 • kursadministration

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK samt bedömas lämplig att påbörja instruktörsutbildning.
Genomfört GU Bandvagn barmark och GU Bandvagn snö och inneha giltigt förarbevis.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan civil" och skickas till Bilkårens kansli, eller om du är medlem i FAK, direkt till dem.

Aktuella kursdatum

Instruktörsutbildning steg 1 och steg 2
Nästa kurstillfälle är prel 2021.

Kompetenshöjande kurs för instruktörer
Kosta
26-28 juli 2021

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren