hallare

Civil bandvagnsinstruktör

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1
Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sista anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2, inriktning bandvagn
Nästa kurstillfälle 2025.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Ingen ytterligare kurs 2024.

Efter genomgången instruktörsutbildning med godkänt resultat kan du tjänstgöra på Bilkåren och FAKs olika bandvagnsutbildningar; grundutbildningar på barmark och snö, avancerade utbildningar samt repetitionsutbildningar på barmark och snö.

Alla aktiva civila bandvagnsinstruktörer kallas årligen till en helg för kompetensutveckling.

Utbildningsstege

  • Civil instruktörskurs steg 1, 4 dagar
  • Civil instruktörskurs steg 2, inriktning bandvagn, 7 dagar

Inför steg 1 och mellan steg 1 och 2 genomför du vissa uppgifter på distans.

Utbildningsinnehåll

  • lagstiftning och säkerhetsbestämmelser
  • fördjupad teknikutbildning
  • utbildningsmetodik för att praktiskt och teoretiskt utbilda bandvagnsförare i vård, felsökning och underhåll av BV 206
  • metodik för att utbilda i grunder för körning i körgård, terrängkörning samt orientering i samband med körning dag som natt
  • sambandsutbildning Rakel
  • pedagogik, utbildarens uppträdande och roll, värdegrund samt användande av pedagogiska hjälpmedel
  • uppföljning av prov och provformer
  • kursadministration

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1
Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sista anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2, inriktning bandvagn
Nästa kurstillfälle 2025.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Ingen ytterligare kurs 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren