hallare

Civil bandvagnsinstruktör

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan civila kurser" som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

BV instruktörsutbildning steg 1 och 2
Utbildning genomförs hösten 2022, datum kommer.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Datum och plats kommer senare.

Efter genomgången instruktörsutbildning med godkänt resultat kan du tjänstgöra på Bilkåren och FAKs olika bandvagnsutbildningar; grundutbildningar på barmark och snö, avancerade utbildningar samt repetitionsutbildningar på barmark och snö.

Alla aktiva civila bandvagnsinstruktörer kallas årligen till en helg för kompetensutveckling.

Utbildningsstege

 • Instruktörsutbildning steg 1, 4 dagar
 • Instruktörsutbildning steg 2, 7 dagar

Utbildningsinnehåll

 • lagstiftning och säkerhetsbestämmelser
 • fördjupad teknikutbildning
 • utbildning i kran och vinsch
 • utbildningsmetodik för att praktiskt och teoretiskt utbilda bandvagnsförare i vård, felsökning och underhåll av BV 206
 • metodik för att utbilda i grunder för körning i körgård, terrängkörning vid barmark och snötäckt terräng samt orientering i samband med körning dag som natt
 • sambandsutbildning Rakel
 • utbildning i elsäkerhet och kraftsysteminformation
 • pedagogik, utbildarens uppträdande och roll samt användande av pedagogiska hjälpmedel
 • uppföljning av prov och provformer
 • kursadministration

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren eller FAK, genomgått GU bandvagn barmark och snö samt BV avancerad 1.

Anmälan

Anmälan sker på blankett "Kursanmälan civila kurser" som mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

BV instruktörsutbildning steg 1 och 2
Utbildning genomförs hösten 2022, datum kommer.

Kompetensutvecklande kurs för civila BV-instruktörer
Datum och plats kommer senare.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren