hallare

Civil allmäninstruktör

Brinner du för Bilkårens olika civila uppdrag, totalförsvar och krisberedskap och gillar du att stå framför en grupp och utbilda?

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet (men ej krav) från eget civilt avtal med någon av våra samverkande myndigheter och intresse för totalförsvar och krisberedskap.

Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med presentation/utbildning inför grupper och erfarenhet av viss administration.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser”  som skickas/mailas till Bilkårens kansli, civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1

Kosta
22-25 juli 2024

Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sistan anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2 inriktning allmän/adjutant

Söderhamn
27-28 oktober 2024
Sista anmälningsdag 1/9.

Civil instruktör repetition/uppdatering

Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Bilkåren bedriver varje år ett stort antal civila utbildningar där vi behöver instruktörer som kan utbilda om samhällets krishanteringssystem och Bilkårens olika uppdrag på den civila sidan samt sköta viss administration under en kurs.

Under denna utbildning får du lära dig grunderna i presentationsteknik och öva på att stå framför en grupp samt en fördjupning runt samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och Bilkårens olika civila uppdrag. Efter godkänd utbildning kan du tjänstgöra tillsammans med andra instruktörer på exempelvis våra olika civila utbildningar.

Utbildningsstege

  • Civil instruktörskurs steg 1, 4 dagar
  • Civil instruktörskurs steg 2, inriktning allmän/adjutant, 2 dagar
  • Praktik med handledning på en civil kurs

Innan steg 1 genomför du vissa uppgifter på distans.

Utbildningsinnehåll

  • Utbildningsmetodik
  • Pedagogik, utbildarens uppträdande och roll, värdegrund samt användande av pedagogiska hjälpmedel
  • Kursadministration
  • Samhällets krishanteringssystem
  • Totalförsvarsfrågor
  • Bilkårens civila uppdrag och utbildningsstegar

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet (men ej krav) från eget civilt avtal med någon av våra samverkande myndigheter och intresse för totalförsvar och krisberedskap.

Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med presentation/utbildning inför grupper och erfarenhet av viss administration.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser”  som skickas/mailas till Bilkårens kansli, civilutbildning@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Civil instruktörskurs steg 1

Kosta
22-25 juli 2024

Götabro (utanför Kumla)
23-26 september 2024
Sistan anmälningsdag 8 veckor före kursstart.

Civil instruktörskurs steg 2 inriktning allmän/adjutant

Söderhamn
27-28 oktober 2024
Sista anmälningsdag 1/9.

Civil instruktör repetition/uppdatering

Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren