hallare

Civil allmäninstruktör

Brinner du för Bilkårens olika civila uppdrag, totalförsvar och krisberedskap och gillar du att stå framför en grupp och utbilda?

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet (men ej krav) från eget civilt avtal med någon av våra samverkande myndigheter och intresse för krisberedskap.

Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med presentation/utbildning inför grupper och erfarenhet av viss administration.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” inkl bilagan ”Personligt brev” som skickas/mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning civil allmäninstruktör
Ingen kurs planeras 2023.

Uppdatering för befintliga civila instruktörer
Ingen ytterligare kurs 2023.

Bilkåren bedriver varje år ett stort antal civila utbildningar där vi behöver instruktörer som kan utbilda om samhällets krishanteringssystem och Bilkårens olika uppdrag på den civila sidan samt sköta viss administration under en kurs.

Under denna utbildning får du lära dig grunderna i presentationsteknik och öva på att stå framför en grupp samt en fördjupning runt samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och Bilkårens olika civila uppdrag. Efter godkänd utbildning kan du tjänstgöra tillsammans med andra instruktörer på exempelvis våra introduktionskurser för MTE, Polismyndigheten och Energimyndigheten.

Kursinnehåll

  • Presentationsteknik (disposition, talteknik, hjälpmedel mm)
  • Praktiska övningar
  • Samhällets krishanteringssystem
  • Totalförsvarsfrågor
  • Bilkårens civila uppdrag och utbildningsstegar

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, gärna erfarenhet (men ej krav) från eget civilt avtal med någon av våra samverkande myndigheter och intresse för krisberedskap.

Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med presentation/utbildning inför grupper och erfarenhet av viss administration.

Anmälan

Anmälan sker på blankett ”Kursanmälan civila kurser” inkl bilagan ”Personligt brev” som skickas/mailas till Bilkårens kansli.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning civil allmäninstruktör
Ingen kurs planeras 2023.

Uppdatering för befintliga civila instruktörer
Ingen ytterligare kurs 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren