hallare

Buss- och lastbilsförare Polismyndigheten

Ett mail med ett bombhot har kommit till Västra skolans rektor och flera i ledningsgruppen och Polismyndigheten bedömer hotet som allvarligt. På skolan går nästan 800 elever och i det närliggande området finns både företag och bostäder. Polisens bombgrupp konstaterar att det rör sig om en riktig bomb och beslut fattas att området med 4000 personer ska utrymmas. Med hjälp av fordon från Länstrafiken, räddningstjänsterna och privata åkerier och personal från Bilkåren påbörjas ett omfattande evakueringsarbete...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen ytterligare kurs 2024.

Fordonsutbildning lastbil
Kosta
25-28 juli 2024

Söderhamn
24-27 oktober 2024

Söderhamn
7-10 november 2024

Fordonsutbildning buss
Söderhamn
8-10 november 2024

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Som buss- eller lastbilsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor eller viktig materiel på kort tid.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna möta människor i stressade situationer och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Fordonsutbildning Buss 3 dagar eller fordonsutbildning Lastbil 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.
Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning med orientering
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Ingen ytterligare kurs 2024.

Fordonsutbildning lastbil
Kosta
25-28 juli 2024

Söderhamn
24-27 oktober 2024

Söderhamn
7-10 november 2024

Fordonsutbildning buss
Söderhamn
8-10 november 2024

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Inget ytterligare kurstillfälle 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren