hallare

Bandvagnsförare Trafikverket

Under de senaste dagarna har ett omfattande snöoväder dragit fram över södra och mellersta Sverige. Tåg- och vägtrafik har stora svårigheter att komma fram. Trafikverket behöver få ut sin personal längs järnvägsspåren för att åtgärda problem inom tågtrafiken. Bandvagnar är i stort sett de enda fordon som kan ta sig fram...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
5-9 juni 2024

Sollefteå
11-15 september  2024

Förtur har de som bor i norra Sverige.

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

Grundutbildning BV Snö
Inga ytterligare kurser 2024.

BV Avancerad 1
Kosta
25-28 juli 2024, prel.

Horssjön
6-9 november 2024

Repetition BV barmark
Inga repetetionskurser genomförs 2024.

Repetition BV snö
Inga ytterligare kurser 2024

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Horssjön
11-14 november 2024

ADR Grund
Ingen kurs fastställd.

Grund BV Mekaniker
Datum för 2024 ej fastställda.

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Datum för 2024 ej fastställda.

Som bandvagnsförare för Trafikverket ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter i väglöst land när vädret troligen är som sämst och det är stora påfrestningar på viktiga delar i samhället.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningstege

  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 5 dagar
  • Trafikverkets distansutbildningar, ca 4 timmar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 3 dagar
  • Digital ADR-utbildning, 6 timmar
  • Avancerad körning Bandvagn, 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning 3-4 dagar vartannat år. Du kan också söka för att delta som förare på övningar som Trafikverket ordnar eller vidareutbilda dig till mekaniker eller instruktör.

Utbildningsinnehåll

  • Körning på väg och i terräng på barmark och i snö
  • Orientering
  • Lagar och säkerhetsbestämmelser
  • Enklare reparationer
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
5-9 juni 2024

Sollefteå
11-15 september  2024

Förtur har de som bor i norra Sverige.

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

Grundutbildning BV Snö
Inga ytterligare kurser 2024.

BV Avancerad 1
Kosta
25-28 juli 2024, prel.

Horssjön
6-9 november 2024

Repetition BV barmark
Inga repetetionskurser genomförs 2024.

Repetition BV snö
Inga ytterligare kurser 2024

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Horssjön
11-14 november 2024

ADR Grund
Ingen kurs fastställd.

Grund BV Mekaniker
Datum för 2024 ej fastställda.

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Datum för 2024 ej fastställda.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren