hallare

Bandvagnsförare Polismyndigheten

Ett misstänkt föremål hittas ombord på tåget söderut. Tågbolaget kontaktar Trafikverket och Polismyndigheten. Beslut fattas om att tåget ska stannas och utrymmas. Polisen kallar in bandvagnsförare från Bilkåren för att utrymma tåget. Även förare från Trafikverket kallas in och evakuering sker i samverkan mellan myndigheterna.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Behovet av bandvagnsförare med uppdrag för Polismyndigheten är fn fyllt.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Fordonsutbildning  GU Bandvagn barmark
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Fordonsutbildning Bandvagn snö
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Ingen repetitionsutbildning för BV-förare är planerad 2024.

Som bandvagnsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor på kort tid.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Sjukvård
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning på väg och i terräng
  • Vård och enkla reparationer av bandvagn
  • Orientering

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Behovet av bandvagnsförare med uppdrag för Polismyndigheten är fn fyllt.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Fordonsutbildning  GU Bandvagn barmark
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Fordonsutbildning Bandvagn snö
Behovet av bandvagnsförare är fn fyllt.

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Ingen repetitionsutbildning för BV-förare är planerad 2024.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren