hallare

Bandvagnsförare för Svenska kraftnät

Snön yr i den hårda blåsten. Strömmen har varit borta i över ett dygn och kraftbolaget behöver förstärkning för att få ut sina linjemontörer och reparationsmaterial i kraftledningsgatorna. Du hjälper till att lasta in materielen i bakvagnen, tar en sista koll på kartan över sträckan du ska köra, ger klartecken på Rakel och ger dig iväg med bandvagnen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning barmark
Nästa kurstillfälle 2023.

Sista anmälningsdatum är 8 veckor före kurs.

När du gått din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och sedan också till repetitionsutbildning vartannat år.

Grundutbildning snö
Sollefteå
5-8 februari 2023
8-11 februari 2023

BV Avancerad 1
Nästa kurstillfälle 2023.

Repetitionsutbildning snö
Sollefteå
12-14 februari 2023
15-17 februari 2023

Repetitionsutbildning barmark
Nästa kurstillfälle 2023.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Nästa kurstillfälle 2023.

Som bandvagnsförare för Svenska kraftnät ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter i väglöst land när vädret troligen är som sämst och det är stora påfrestningar på viktiga delar i samhället.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningstege

  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar
  • Avancerad körning Bandvagn, 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Du erbjuds också att söka kurser för att vidareutbilda dig till exempelvis mekaniker eller stolpresning när det finns sådana behov. Dessutom kan du söka för att delta på övningar som ordnas av Svenska Kraftnät.

Utbildningsinnehåll

  • Körning på väg och i terräng på barmark och i snö
  • Orientering
  • Lagar och säkerhetsbestämmelser
  • Enklare reparationer
  • Sjukvård
  • Kran och vinsch
  • Elsäkerhet

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning barmark
Nästa kurstillfälle 2023.

Sista anmälningsdatum är 8 veckor före kurs.

När du gått din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och sedan också till repetitionsutbildning vartannat år.

Grundutbildning snö
Sollefteå
5-8 februari 2023
8-11 februari 2023

BV Avancerad 1
Nästa kurstillfälle 2023.

Repetitionsutbildning snö
Sollefteå
12-14 februari 2023
15-17 februari 2023

Repetitionsutbildning barmark
Nästa kurstillfälle 2023.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Nästa kurstillfälle 2023.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren