hallare

Bandvagnsförare i Hemvärnet

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till ett vattendrag. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över vattendraget och fram till ert mål.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du bör även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark

Villingsberg
Nästa kurs 2025.

Östersund
1-20 juni 2024 (sammanhållen kurs)

Del 1 1-13/9 och del 2 12-20/10 2024

Ravlunda
Del 1 30/6-12/7 och del 2 5-13/10 2024

Rinkaby
26/10-14/11 2024 (sammanhållen kurs)

Härnösand
Del 1 4-16/8 och del 2 31/8-8/9 2024 (endast kvinnliga sökande)

 

GK Bandvagn Vinter
Detta år kan vi inte genomföra alla planerade vinterutbildningar pga stort tryck på utbildning inom Försvarsmakten.

Boden
24/11-2/12 2024

Din huvudsakliga uppgift som bandvagnsförare inom hemvärnet är att transportera personal och materiel. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon. Den vanligaste placeringen för bandvagnsförare är i en insatspluton.

Din speciella kompetens som bandvagnsförare är att genomföra transporter där vägarna tar slut men där förbandet måste fram. Det innebär att dina uppdrag kan ske i såväl stadsmiljö som i svårframkomlig skogsterräng och under olika typer av väder. Du utbildas i körning under både sommar- och vinterförhållanden. Det är en fördel om du har ett intresse för fordon, motorer och logistik.

En viktig del i ditt arbete är att vårda ditt fordon och du måste också veta vad du ska göra om det uppstår skador på bandvagnen. Det är du som ansvarar för att transporterna med fordonet sker på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att du noggrann som person.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du utbildas och övas på ditt tjänstevapen, Ak 4B. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på bandvagnen. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

Vid godkänd utbildning får du militärt förarbevis för bandvagn med släpkärra. Efter din utbildning kommer du tjänstgöra i ett insatskompani i Hemvärnet.

Utbildning till bandvagnsförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor

From 2023 förändrades uppläggningen av GK Bandvagn barmark och det går numera att välja antingen en tvådelad kurs (13+9 dagar) eller en sammanhållen kurs på 20 dagar. Efter barmarkskursen utfärdas förarbevis på bandvagn med släpkärra.

Innan du påbörjar bandvagnsutbildningen genomför du distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods), totalt 12 timmar. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen. Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat.

  • Grundkurs Bandvagn vinter, 9 dagar (+ 1 dag självstudier på distans)

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning på väg och i terräng
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p (farligt gods)
  • Vinterutbildning

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du bör även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark

Villingsberg
Nästa kurs 2025.

Östersund
1-20 juni 2024 (sammanhållen kurs)

Del 1 1-13/9 och del 2 12-20/10 2024

Ravlunda
Del 1 30/6-12/7 och del 2 5-13/10 2024

Rinkaby
26/10-14/11 2024 (sammanhållen kurs)

Härnösand
Del 1 4-16/8 och del 2 31/8-8/9 2024 (endast kvinnliga sökande)

 

GK Bandvagn Vinter
Detta år kan vi inte genomföra alla planerade vinterutbildningar pga stort tryck på utbildning inom Försvarsmakten.

Boden
24/11-2/12 2024

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren