hallare

Bandvagnsförare i Hemvärnet

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till ett vattendrag. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över vattendraget och fram till ert mål.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du ska även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark
Villingsberg
Del 1 12-23 mars och del 2 3-14 maj 2023 (prel)

Östersund
En kurs genomförs våren 2023, datum ej klart.
Del 1 27/8-7/9 2023 och del 2 1-12/10 2023 (prel)

Ravlunda
Del 1 3-14/7 och del 2 16-27/10 2022

Härnösand
Del 1 7-18/8 och del 2 4-15/9 2022

Extra kurs 2022
Del 1 och 2 genom sammanhållet, ADR genomförs på distans innan.
Ravlunda/Rinkaby
6-25 november 2022

GK Bandvagn Vinter
Ingen ytterligare kurs 2022.

Din huvudsakliga uppgift som bandvagnsförare inom hemvärnet är att transportera personal och materiel. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon. Den vanligaste placeringen för bandvagnsförare är i en insatspluton.

Din speciella kompetens som bandvagnsförare är att genomföra transporter där vägarna tar slut men där förbandet måste fram. Det innebär att dina uppdrag kan ske i såväl stadsmiljö som i svårframkomlig skogsterräng och under olika typer av väder. Du utbildas i körning under både sommar- och vinterförhållanden. Det är en fördel om du har ett intresse för fordon, motorer och logistik.

En viktig del i ditt arbete är att vårda ditt fordon och du måste också veta vad du ska göra om det uppstår skador på bandvagnen. Det är du som ansvarar för att transporterna med fordonet sker på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att du noggrann som person.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du utbildas och övas på ditt tjänstevapen, Ak 4B. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på bandvagnen. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

Vid godkänd utbildning får du militärt förarbevis för bandvagn med släpkärra. Efter din utbildning kommer du tjänstgöra i ett insatskompani i Hemvärnet.

Utbildning till bandvagnsförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs Bandvagn barmark är en sammanhållen, tvådelad kurs och består av del 1 och 2 om vardera 12 dagar. Efter del 2 utfärdas förarbevis på bandvagn med släpkärra.
  • Grundkurs Bandvagn vinter, 9 dagar (+ 1 dag självstudier på distans)

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning på väg och i terräng
  • Fördjupad körning samt avskärmad och släckt beslysning
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
  • Vinterutbildning

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du ska även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark
Villingsberg
Del 1 12-23 mars och del 2 3-14 maj 2023 (prel)

Östersund
En kurs genomförs våren 2023, datum ej klart.
Del 1 27/8-7/9 2023 och del 2 1-12/10 2023 (prel)

Ravlunda
Del 1 3-14/7 och del 2 16-27/10 2022

Härnösand
Del 1 7-18/8 och del 2 4-15/9 2022

Extra kurs 2022
Del 1 och 2 genom sammanhållet, ADR genomförs på distans innan.
Ravlunda/Rinkaby
6-25 november 2022

GK Bandvagn Vinter
Ingen ytterligare kurs 2022.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren