hallare

Bandvagnsförare i Hemvärnet

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till ett vattendrag. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över vattendraget och fram till ert mål.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du bör även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark

Östersund
Del 1 27/8-8/9 2023 och del 2 30/9-8/10 2023

Ravlunda
5-24 november 2023 (sammanhållen kurs)

Härnösand
Del 1 genomförd, del 2 2-10/9 2023

 

GK Bandvagn Vinter
Tider och platser för 2024 är ej fastställda.

Din huvudsakliga uppgift som bandvagnsförare inom hemvärnet är att transportera personal och materiel. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon. Den vanligaste placeringen för bandvagnsförare är i en insatspluton.

Din speciella kompetens som bandvagnsförare är att genomföra transporter där vägarna tar slut men där förbandet måste fram. Det innebär att dina uppdrag kan ske i såväl stadsmiljö som i svårframkomlig skogsterräng och under olika typer av väder. Du utbildas i körning under både sommar- och vinterförhållanden. Det är en fördel om du har ett intresse för fordon, motorer och logistik.

En viktig del i ditt arbete är att vårda ditt fordon och du måste också veta vad du ska göra om det uppstår skador på bandvagnen. Det är du som ansvarar för att transporterna med fordonet sker på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att du noggrann som person.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du utbildas och övas på ditt tjänstevapen, Ak 4B. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på bandvagnen. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

Vid godkänd utbildning får du militärt förarbevis för bandvagn med släpkärra. Efter din utbildning kommer du tjänstgöra i ett insatskompani i Hemvärnet.

Utbildning till bandvagnsförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor

From 2023 förändras uppläggningen av GK Bandvagn barmark och det går att välja antingen en tvådelad kurs (13+9 dagar) eller en sammanhållen kurs på 20 dagar. Efter barmarkskursen utfärdas förarbevis på bandvagn med släpkärra.

Innan du påbörjar bandvagnsutbildningen genomför du distansutbildningen FM 1000 poäng (farligt gods), totalt 12 timmar. Om du har den behörigheten sedan tidigare behöver du inte genomföra den delen. Här kan du läsa mer om upplägget och kurstider för distansutbildningen och hur du anmäler dig. Tänk på att du måste aktivt anmäla dig till den kursen separat.

  • Grundkurs Bandvagn vinter, 9 dagar (+ 1 dag självstudier på distans)

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning på väg och i terräng
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p (farligt gods)
  • Vinterutbildning

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik. Du bör även vara en erfaren förare av bil.

Du ska kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (intyg krävs) och ha fullgod syn. För att bli antagen måste du också ansöka om körkortstillstånd för Grupp 2 (C-behörighet).

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Tänk på att boka tid för läkarundersökning och sök körkortstillstånd direkt, det är lång väntetid. Körkortstillståndet måste vara klart och inskickat innan du kan antas till kursen. Dert gäller även simintyg.

Aktuella kursdatum

GK Bandvagn barmark

Östersund
Del 1 27/8-8/9 2023 och del 2 30/9-8/10 2023

Ravlunda
5-24 november 2023 (sammanhållen kurs)

Härnösand
Del 1 genomförd, del 2 2-10/9 2023

 

GK Bandvagn Vinter
Tider och platser för 2024 är ej fastställda.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren