hallare

Bandvagnsförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men branden blossar hela tiden upp på nytt. Terrängen är svår så det är stora problem med att få fram vatten till släckningsarbetet. Bandvagnsförarna i motor och transportenheten i länet är till stor hjälp.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
25 mars 2023
Under 2023 kommer också utbildningar genomföras i Malmö, Skaraborg, Värmland, Kalmar, Skellefteå samt Gotland.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Grundutbildning bandvagn barmark
Ingen ytterligare kurs 2022.

Grundutbildning bandvagn snö
Sysslebäck
9-12 februari
23-26 februari
2-5 mars

BV avancerad 1
Sysslebäck
25-27 november 2022

BV-mekaniker
Inga ytterligare kurstillfällen 2022.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE. Som bandvagnsförare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter  och dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning MTE, 1 dag
  • Grundutbildning bandvagn barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning bandvagn snö, 4 dagar
  • BV Avancerad 1, 4 dagar

När du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning under en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll
  • Sjukvård
  • Körning på väg och i terräng
  • Orientering
  • Vård/reparationer av bandvagn, tex bandbyte

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
25 mars 2023
Under 2023 kommer också utbildningar genomföras i Malmö, Skaraborg, Värmland, Kalmar, Skellefteå samt Gotland.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Grundutbildning bandvagn barmark
Ingen ytterligare kurs 2022.

Grundutbildning bandvagn snö
Sysslebäck
9-12 februari
23-26 februari
2-5 mars

BV avancerad 1
Sysslebäck
25-27 november 2022

BV-mekaniker
Inga ytterligare kurstillfällen 2022.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren