hallare

Bandvagnsförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men branden blossar hela tiden upp på nytt. Terrängen är svår så det är stora problem med att få fram vatten till släckningsarbetet. Bandvagnsförarna i motor och transportenheten i länet är till stor hjälp.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping, 7 oktober 2023
Kalmar, 14 oktober 2023
Gotland, endast för boende på Gotland, 14 oktober 2023
Gävle, 21 oktober 2023                                                                                                                        Norrköping, 11 november 2023
Skaraborg, datum kommer senare

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Grundutbildning BV barmark
Jönköping, 21-24 september 2023
Sysslebäck, 16-19 november 2023

Grundutbildning BV snö
Inga fler kurstillfällen 2023.

Repetition BV barmark
Jönköping, 16-17 september 2023

BV avancerad 1
Jönköping
Datum kommer senare.

BV avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Sysslebäck, 1-3 december

BV-mekaniker
Inga kurstillfällen 2023.

Grundutbildning ADR
Kursdatum kommer .

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE. Som bandvagnsförare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter  och dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning MTE, 1 dag
  • Grundutbildning bandvagn barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning bandvagn snö, 4 dagar
  • BV Avancerad 1, 4 dagar

När du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning under en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll
  • Sjukvård
  • Körning på väg och i terräng
  • Orientering
  • Vård/reparationer av bandvagn, tex bandbyte

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping, 7 oktober 2023
Kalmar, 14 oktober 2023
Gotland, endast för boende på Gotland, 14 oktober 2023
Gävle, 21 oktober 2023                                                                                                                        Norrköping, 11 november 2023
Skaraborg, datum kommer senare

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Grundutbildning BV barmark
Jönköping, 21-24 september 2023
Sysslebäck, 16-19 november 2023

Grundutbildning BV snö
Inga fler kurstillfällen 2023.

Repetition BV barmark
Jönköping, 16-17 september 2023

BV avancerad 1
Jönköping
Datum kommer senare.

BV avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Sysslebäck, 1-3 december

BV-mekaniker
Inga kurstillfällen 2023.

Grundutbildning ADR
Kursdatum kommer .

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren