hallare

Bandvagnsförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men branden blossar hela tiden upp på nytt. Terrängen är svår så det är stora problem med att få fram vatten till släckningsarbetet. Bandvagnsförarna i motor och transportenheten i länet är till stor hjälp.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Åsbro 16 september 2017 (ändrat datum)
Anmälan senast 14/8.
Härnösand 7 oktober 2017
Anmälan senast 8/9.
Halland 14 oktober 2017
Anmälan senast 15/9.
Gävle 21 oktober 2017
Anmälan senast 30/9.
Malmö 28 oktober 2017.
Anmälan senast 27/9.

Grundutbildning bandvagn barmark
Ingen utbildning planerad 2017.

Grundutbildning bandvagn snö
Östersund 16-19 mars 2017
Deltagare kallas.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE. Som bandvagnsförare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter  och dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning MTE, 1 dag
  • Grundutbildning bandvagn, 4 dagar

När du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning under en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll
  • Sjukvård
  • Körning på väg och i terräng
  • Orientering
  • Vård/reparationer av bandvagn, tex bandbyte

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Åsbro 16 september 2017 (ändrat datum)
Anmälan senast 14/8.
Härnösand 7 oktober 2017
Anmälan senast 8/9.
Halland 14 oktober 2017
Anmälan senast 15/9.
Gävle 21 oktober 2017
Anmälan senast 30/9.
Malmö 28 oktober 2017.
Anmälan senast 27/9.

Grundutbildning bandvagn barmark
Ingen utbildning planerad 2017.

Grundutbildning bandvagn snö
Östersund 16-19 mars 2017
Deltagare kallas.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren