Tidningen Bilkåristen

Bilkåristen är vår medlemstidning i Bilkåren – den ingår i medlemskapet. Dessutom får en del myndigheter, andra organisationer och en del bibliotek tidningen. Bilkåristen kommer ut med fyra nummer per år.

Bilkåristen har ett redaktionsråd som ansvarar för att tidningen blir så innehållsrik och intressant för våra läsare som möjligt. Vi tar gärna emot tips och bidrag med bilder och texter från medlemmar och andra. Vill du skriva en artikel eller annonsera i Bilkåristen? Kontakta redaktionsrådet via e-post på bilkaristen@bilkaren.se

LADDA NER SENASTE NUMRET AV BILKÅRISTEN SOM PDF

Utgivningsplan 2023

Nr 1 utkom i mars och har tema omvärldsläget. Läs den här.

Nr 2 utkom i juni och har tema trafik och engagemang i Bilkåren. Läs den här.

Nr 3 utkom i september och har tema totalförsvar och krisberedskap. Läs den här.

Nr 4 utkommer den 24 november och har tema Bilkårens utbildningsverksamhet. Manusstopp 16/10.

Arkiv 2017-2022

Nr 1 utkom i februari och hade tema värdegrund, jämställdhet och Bilkåren 80 år. Ladda ned den här.

Nr 2 utkom i juni och hade tema kårverksamhet. Ladda ned den här.

Nr 3 utkom i september och hade tema totalförsvar och krisberedskap. Ladda ned den här.

Nr 4 utkom i november och har tema Bilkårens utbildningsverksamhet. Ladda ned den här.

Nr 1 -21, tema vinter. Ladda ned den här.

Nr 2 -21, tema engagemang. Ladda ned den här.

Nr 3 -21,  tema totalförsvar och krisberedskap. Ladda ned den här.

Nr 4 -21, tema ungdom. Ladda ned den här.

Nr 1 -20, tema vinter. Ladda ned den här.

Nr 2 -20, tema totalförsvar. Ladda ned den här.

Nr 3 -20 utkom i september och har tema Corona och sommar. Ladda ned den här.

Nr 4 -20 utkom i november organisation och verksamhet. Ladda ned här.

Nr 1 -19, tema civila uppdrag och trafik. Ladda ned här.

Nr 2 -19, tema militära uppdrag och krisberedskap. Ladda ned här.

Nr 3 -19, tema civila uppdrag och kårverksamhet. Ladda ned här.

Nr 4 -19, tema militära uppdrag och instruktör. Ladda ned här.

Nr 1 -18, tema Civila uppdrag. Läs den här.

Nr 2 -18, tema Totalförsvar och krisberedskap. Läs den här.

Nr 3 -18, tema skogsbränder, instruktör och riksstämma. Läs den här.

Nr 4 -18, tema militära uppdrag. Läs den här.

Nr 1 -17, tema Civila uppdrag. Läs den här.

Nr 2 -17, tema Trafik och Riksförbundet 75 år. Läs den här.

Nr 3 -17, tema Totalförsvar och Ungdom. Läs den här.

Nr 4 -17, tema Militära uppdrag och Aurora. Läs den här.

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren