Tidningen Bilkåristen

Bilkåristen är vår medlemstidning i Bilkåren – den ingår i medlemskapet. Dessutom får en del myndigheter, andra organisationer och en del bibliotek tidningen. Bilkåristen kommer ut med fyra nummer per år.

Bilkåristen har ett redaktionsråd som ansvarar för att tidningen blir så innehållsrik och intressant för våra läsare som möjligt. Vi tar gärna emot tips och bidrag med bilder och texter från medlemmar och andra. Vill du skriva en artikel eller annonsera i Bilkåristen? Kontakta redaktionsrådet via e-post på bilkaristen@bilkaren.se

LADDA NER SENASTE NUMRET AV BILKÅRISTEN SOM PDF

Utgivningsplan 2024

Nr 1 utkom i mars och har tema civila uppdrag. Läs den här.

Nr 2 utkommer 31 maj och har tema allvarstid och omvärldsläge.

Nr 3 utkommer 6 september och har tema beredskap.

Nr 4 utkommer 22 november och har tema bilkårens verksamhet och medlemsengagemang.

Arkiv 2017-2023

Nr 1 -23, tema omvärldsläget. Läs den här.

Nr 2 -23, tema trafik och engagemang i Bilkåren. Läs den här.

Nr 3 -23, tema totalförsvar och krisberedskap. Läs den här.

Nr 4 – 23, tema militära uppdrag. Läs den här.

Nr 1 -22, tema värdegrund, jämställdhet och Bilkåren 80 år. Ladda ned den här.

Nr 2 -22, tema kårverksamhet. Ladda ned den här.

Nr 3 -22, tema totalförsvar och krisberedskap. Ladda ned den här.

Nr 4 -22, tema Bilkårens utbildningsverksamhet. Ladda ned den här.

Nr 1 -21, tema vinter. Ladda ned den här.

Nr 2 -21, tema engagemang. Ladda ned den här.

Nr 3 -21,  tema totalförsvar och krisberedskap. Ladda ned den här.

Nr 4 -21, tema ungdom. Ladda ned den här.

Nr 1 -20, tema vinter. Ladda ned den här.

Nr 2 -20, tema totalförsvar. Ladda ned den här.

Nr 3 -20 utkom i september och har tema Corona och sommar. Ladda ned den här.

Nr 4 -20 utkom i november organisation och verksamhet. Ladda ned här.

Nr 1 -19, tema civila uppdrag och trafik. Ladda ned här.

Nr 2 -19, tema militära uppdrag och krisberedskap. Ladda ned här.

Nr 3 -19, tema civila uppdrag och kårverksamhet. Ladda ned här.

Nr 4 -19, tema militära uppdrag och instruktör. Ladda ned här.

Nr 1 -18, tema Civila uppdrag. Läs den här.

Nr 2 -18, tema Totalförsvar och krisberedskap. Läs den här.

Nr 3 -18, tema skogsbränder, instruktör och riksstämma. Läs den här.

Nr 4 -18, tema militära uppdrag. Läs den här.

Nr 1 -17, tema Civila uppdrag. Läs den här.

Nr 2 -17, tema Trafik och Riksförbundet 75 år. Läs den här.

Nr 3 -17, tema Totalförsvar och Ungdom. Läs den här.

Nr 4 -17, tema Militära uppdrag och Aurora. Läs den här.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren