hallare

Jag vill hjälpa ungdomar utvecklas

15 år gammal, 2013, började jag som Bilkårsungdom i Helsingborg. På en mopedkurs i Skövde träffade jag mina första instruktörer, Ola och Ingela. Deras uniformer var till en början skrämmande, men efter några koppar blåbärssoppa och lite mopedåkande var det den roligaste kursen dittills.

Gemenskapen som skapades under en kurs var något jag aldrig varit med om tidigare.

Efter att ha gått grundkurs ända upp till ledarskapskurs tog jag en paus från ungdomsverksamheten. Lärdomarna och intrycken jag fick fanns fortfarande med mig, och har hjälpt mig enormt i mitt arbete. 2019 pratade kårchefen Viktoria i Helsingborg med mig om att starta upp ungdomsverksamheten igen. Vi genomförde en otroligt rolig sommarkurs med ett 10-tal ungdomar vid P7 i Revingehed, för att sedan fortsätta med tisdagsträffar på Berga i Helsingborg.

Ungdomsverksamheten har varit en viktig del av min utveckling. Till alla som funderar på att bli bilkårsungdom, ni kommer inte att ångra er.

Henrik, aktiv i Bilkårens ungdomsverksamhet

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren