hallare

För mig är det självklart att vi ska använda de styrkor och resurser vi har för att hjälpa varandra

Engagemanget och utbildningen är ju även spännande och utvecklande för en själv. Bidragande för mitt engagemang är att min mamma kom till Sverige med en lapp runt halsen som krigsbarn när hon var tre år. Hon räddades av frivilliga från Röda Korset.

Min uppgift som bandvagnsförare i Trafikverkets förarpool är att hålla mig tränad och förberedd för en insats så fort jag blir inkallad. Förutom transporter är jag utbildad på bland annat karta och kompass, radiokommunikation, sjukvård och reparationer.

Jag har varit med på två brandinsatser och vet vilken skillnad vi gör och att vi är väl tränade för uppgiften.

Att köra bandvagn är vansinnigt roligt. Det måste vara världens bästa fordon! Man behöver inte – som många tror – vara en superhjälte eller ens fordonsnörd. Allt man behöver kunna får man lära sig utmed vägen av Bilkårens instruktörer. Det är sån styrka att vi är från alla möjliga olika bakgrunder och i olika åldrar som får jobba både individuellt och tillsammans för att lösa våra uppgifter.

Annika, bandvagnsförare för Trafikverket

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren