hallare

För mig är det självklart att vi ska använda de styrkor och resurser vi har för att hjälpa varandra

Engagemanget och utbildningen är ju även spännande och utvecklande för en själv. Bidragande för mitt engagemang är att min mamma kom till Sverige med en lapp runt halsen som krigsbarn när hon var tre år. Hon räddades av frivilliga från Röda Korset.

Min uppgift som bandvagnsförare i Trafikverkets förarpool är att hålla mig tränad och förberedd för en insats så fort jag blir inkallad. Förutom transporter är jag utbildad på bland annat karta och kompass, radiokommunikation, sjukvård och reparationer.

Jag har varit med på två brandinsatser och vet vilken skillnad vi gör och att vi är väl tränade för uppgiften.

Att köra bandvagn är vansinnigt roligt. Det måste vara världens bästa fordon! Man behöver inte – som många tror – vara en superhjälte eller ens fordonsnörd. Allt man behöver kunna får man lära sig utmed vägen av Bilkårens instruktörer. Det är sån styrka att vi är från alla möjliga olika bakgrunder och i olika åldrar som får jobba både individuellt och tillsammans för att lösa våra uppgifter.

Annika, bandvagnsförare för Trafikverket

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren