hallare

Säkert

Det här är en samlingsplats för Bilkårens studiematerial om säkerhetsskydd. Materialet passar bra att genomföra som en studiecirkel och målgrupp är i första hand kårstyrelser i Bilkåren, men även andra intresserade medlemmar i kåren.

Materialet består av tio kapitel som passar bra att dela upp på fem träffar. Varje deltagare i studiecirkeln ska ha ett eget häfte. Kåren beställer kostnadsfritt häften till deltagarna från kansliet@bilkaren.se

 

 

I materialet hänvisas det till andra källor där man kan fördjupa sig.  Här nedan finns alla länkar till fördjupning samlade.

 

 

Motståndskraft

Nationella säkerhetsstrategin

Handlingskraft – MSB och FMs plan för ett starkare totalförsvar

SÄPOs årsbok

MUST årssammanställning

FRA årsrapport

Säkerhetsskyddslagen

Vem gillar det du delar?

MSB metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förordning om frivillig försvarsverksamhet

Mall för handlingsplan i kåren

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren