hallare

Sveriges bilkårers riksförbund – Bilkåren

Vad vi gör

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 4.600 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Eftersom vi finns över hela landet hittar du en Bilkår nära dig!

Varför behövs Bilkåren?

I Bilkåren får du en god möjlighet att få en meningsfull fritid. Att bli en pusselbit i det som bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

För mig var det från början ett sätt att göra en insats i Försvarsmakten. Men mitt medlemskap växte snabbt och blev kamratskap, nya kunskaper och gav mig erfarenheter som jag aldrig kunnat drömma om.

Bilkåren behövs för att göra totalförsvaret komplett. Tänk dig ett totalförsvar utan transporter och logistik. Allt skulle stå stilla!

Bilkåren står för hög kvalitet när det gäller transporter och fyller en otroligt viktig del inom såväl det civila försvaret som det militära.

Malin Dreifaldt FD riksbilkårchef

Många av våra medlemmar utbildar sig för att bli en resurs som frivillig i Försvarsmakten eller i den civila krisberedskapen, men många nöjer sig också med att engagera sig i vår kårverksamhet eller med trafiksäkerhetsfrågor.

 

Bilkåren behövs för att göra totalförsvaret komplett.

– Malin Dreifaldt

Vi samverkar med många olika organisationer och myndigheter och bland våra uppdragsgivare finns Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Energimyndigheten, Länsstyrelser och kommuner.

Vår organisation

Bilkåren är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som har ett särskilt uppdrag att stödja totalförsvaret. Vi består av ca 4.600 medlemmar som är med i någon av våra 49 kårer som finns över hela landet.

Riksförbundet består av kårerna och dess medlemmar och det högsta beslutande organet är Riksstämman som genomförs vartannat år. Varje bilkår representeras där av en delegat som har rösträtt för kårens räkning. Mellan riksstämmorna är det centralstyrelsen som ansvarar för riksförbundets verksamhet och uppdrag, bland annat genom att företräda riksförbundet inför myndigheter och andra organisationer.

riksstämma

Centralstyrelsen väljs av riksstämman och består nu av två ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter, alla valda av riksstämman. Mandatperioden är två år. Sammanträden hålls minst fyra gånger per verksamhetsår.

 

Bilkårens Centralstyrelse

hallare

Inger Karlsson

Riksbilkårchef
Kontaktperson totalförsvarsfrågor och trafikverksamhet.
070-628 77 27
hallare

Ingela Kronlund

Riksbilkårchef
Redaktionsrådet för Bilkåristen.
073-430 97 26
hallare

Mikael Frisell

Vice ordförande
Kontaktperson militära uppdrag.
070-301 68 01
hallare

Hanna Åström

Vice ordförande
Kontaktperson för organisation och jämställdhet
070-399 21 12
hallare

Maria Ackerot

Ledamot
Kontaktperson civila uppdrag samt organisation och jämställdhet.
070-716 23 88
hallare

Niklas Brodin

Ledamot
Kontaktperson ungdomsverksamhet.
070-109 83 44
hallare

Marie Larsson

Ledamot
Kontaktperson militära uppdrag och ingår i redaktionsrådet för Bilkåristen.
070-288 74 01
hallare

Henrik Bengtsson

Ledamot
Kontaktperson för ungdomsverksamhet
070-943 55 27

Riksförbundet har ett kansli, som ligger i Stockholm. Kansliets arbete leds av generalsekreteraren som tillsammans med ytterligare sju medarbetare hjälper centralstyrelsen, de olika bilkårerna och medlemmarna på alla tänkbara sätt.

Bilkårens kansli

hallare

Eva Blomqvist

Generalsekreterare
08-579 388 99
hallare

Elisabeth Petersson

Förbundsadministratör
08-579 388 93
hallare

Samuel Somo

Verksamhetsutvecklare
Totalförsvarsfrågor
08-579 388 95
hallare

Susanne Wieselgren

Verksamhetsutvecklare
Civila utbildningar och rekrytering
08 - 579 388 91
hallare

Anki Persson

Utbildningshandläggare
Militära utbildningar
08-579 388 92
hallare

Helen Lodenfors

Verksamhetsutvecklare
Militära uppdrag, instruktörsfrågor
08-579 388 94
hallare

Maarit Magnusson

Projektledare
Huvudmannaskap fordonstjänst
08-579 388 98
hallare

Pia Pilbro Hakala

Ekonomiassistent
08-579 388 97
hallare

Maria Larsson

Ekonom
Föräldraledig

Kårer

 

Vår historia

Bilkåren har en lång historia och vår organisation bildades under andra världskriget. Redan för mer än 75 år sedan var vi en viktig resurs för samhället och det är vi fortfarande. Vi gör skillnad, för samhället och för våra medlemmar.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Organisationen bildades 1939 av Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté. Ända fram till 2009 var föreningen endast till för kvinnor men efter en extra riksstämma beslutade man att även män skulle antas och därför ändrades namnet till Sveriges Bilkårers Riksförbund eller helt enkelt Bilkåren.

FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om och till Bilkåren. Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss via mail kansliet@bilkaren.se eller telefon 08-579 388 90.

Kan man gå sin förarutbildning före GU-F?

Normalt sett måste man alltid börja sin utbildning till Hemvärnet med GU-F, men pga pandemin så har vi ett tillfälligt undantag från utbildningsgången, vilket innebär att man kan gå sin förarutbildning innan man gjort GU-F.  Grundkravet är dock att du har genomfört säkerhetsprövning, har fått utrustning och har ditt utbildningsavtal klart.

Vad kostar det att vara medlem i Bilkåren?

Medlemsavgiften är 250:-/år, men är du senior (from 71 år) eller ungdom (tom 20 år) betalar du bara 150:-/år. Är man flera som bor på samma folkbokföringsadress betalar man familjeavgift, 400:-/år.

Kan jag själv uppdatera mina kontaktuppgifter i medlemsregistret?

Ja det kan du! På Mina sidor kan du logga in och ändra dina kontaktuppgifter om du tex har flyttat eller bytt telefonnummer. Du kan också se vilka uppgifter vi har registrerade om dig i vårt medlemsregister. Förutom kontaktuppgifter så ser du vilka kurser du har gått, eller är anmäld till, och om du har avtal.

Kan man få körkort om man går med i Bilkåren?

Grundsvaret på denna fråga är nej, man får inte körkort i Bilkåren. Om man engagerar sig och skriver överenskommelse med den civila krisberedskapen måste man ha rätt körkortsklass ”med sig” för det uppdrag man utbildar sig till. Om man tänker engagera sig som förare i Hemvärnet och skriver avtal där så måste man ha B-körkort innan. Sedan utbildas man på det fordonsslag som man ska placeras på, tex lastbil eller buss, och får militärt förarbevis (ett slags militärt körkort) för det. Eftersom utbildningen är samma (men lite mer omfattande) som till civilt tungt körkort kan man på egen bekostnad skriva det civila kunskapsprovet och vi kan ofta erbjuda en civil uppkörning på kursplatsen.

Kan jag gå flera olika fordonsutbildningar för Hemvärnet?

Nej. Bilkåren utbildar dig mot en befattning och då utbildas du på ett fordonsslag, tex lastbil eller bandvagn. Om ditt hemvärnsförband sedan vill att du ska ha kompetens på flera fordon så är det Hemvärnsförbandet och deras utbildningsgrupp som ska kompletteringsutbilda dig.

Kan jag ha avtal med hemvärnet och också ha en överenskommelse med civila krisberedskapen?

Nej. Du kan bara ha ett avtal/överenskommelse. Du kan inte heller tillhöra tex både Svenska Kraftnät och Trafikverket samtidigt. Anledningen är att samhället ska kunna avropa alla frivilliga förstärkningsresurser och Hemvärnet samtidigt och då kan varje person bara vara på ett ställe. Det enda undantaget från denna regel är att man samtidigt som man har ett hemvärnsavtal eller civil överenskommelse också kan vara engagerad i en frivillig resursgrupp (FRG).

Behöver jag repetera B-teori innan kursstart på en militär fordonsutbildning?

Ja! De flesta av oss glömmer en del av den grundläggande körkortsteorin. Av erfarenhet vet vi att det är oerhört svårt att klara teoriprovet för en tyngre behörighet om man inte repeterat B-teorin innan.

Är Bilkåren en del av Försvarsmakten?

Nej, Bilkåren är inte en del av Försvarsmakten, men vi är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som på olika sätt bidrar till Försvarsmaktens verksamhet. Huvuduppdraget är att rekrytera och utbilda fordonsförare, men vi bidrar också med instruktörer till Försvarsmaktens olika utbildningar.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vem kan bli medlem i Bilkåren?

Är du svenskt medborgare eller folkbokförd i Sverige är du välkommen som medlem, oavsett ålder eller kön.

 

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren