hallare

Sveriges bilkårers riksförbund – Bilkåren

Vad vi gör

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Eftersom vi finns över hela landet hittar du en Bilkår nära dig! Här kan du titta på en kort film som beskriver Bilkåren.

Varför behövs Bilkåren?

I Bilkåren får du en god möjlighet att få en meningsfull fritid. Att bli en pusselbit i det som bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

För mig var det från början ett sätt att göra en insats i Försvarsmakten. Men mitt medlemskap växte snabbt och blev kamratskap, nya kunskaper och gav mig erfarenheter som jag aldrig kunnat drömma om.

Bilkåren behövs för att göra totalförsvaret komplett. Tänk dig ett totalförsvar utan transporter och logistik. Allt skulle stå stilla!

Bilkåren står för hög kvalitet när det gäller transporter och fyller en otroligt viktig del inom såväl det civila försvaret som det militära.

Malin Dreifaldt FD riksbilkårchef

Många av våra medlemmar utbildar sig för att bli en resurs som frivillig i Försvarsmakten eller i den civila krisberedskapen, men många nöjer sig också med att engagera sig i vår kårverksamhet eller med trafiksäkerhetsfrågor.

 

Bilkåren behövs för att göra totalförsvaret komplett.

– Malin Dreifaldt

Vi samverkar med många olika organisationer och myndigheter och bland våra uppdragsgivare finns Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Energimyndigheten, Länsstyrelser och kommuner.

Vår organisation

Bilkåren är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som har ett särskilt uppdrag att stödja totalförsvaret. Vi består av ca 5400 medlemmar som är med i någon av våra 49 kårer som finns över hela landet.

Riksförbundet består av kårerna och dess medlemmar och det högsta beslutande organet är Riksstämman som genomförs vartannat år. Varje bilkår representeras där av 1-3 delegater, beroende på hur många medlemmar kåren har, som har rösträtt för kårens räkning. Mellan riksstämmorna är det centralstyrelsen som ansvarar för riksförbundets verksamhet och uppdrag, bland annat genom att företräda riksförbundet inför myndigheter och andra organisationer.

riksstämma

Centralstyrelsen väljs av riksstämman och består nu av ordförande, två vice ordförande, en ekonomiskt föredragande samt fem ledamöter, alla valda av riksstämman. Mandatperioden är två år. Sammanträden hålls minst fyra gånger per verksamhetsår.

 

Bilkårens Centralstyrelse

hallare

Ida Texell

Riksbilkårchef
072-178 86 09
hallare

Mikael Frisell

Vice ordförande

070-301 68 01
hallare

Hanna Åström

Vice ordförande
070-399 21 12
hallare

Mikael Lindström

Ekonomiskt föredragande
070-351 52 40
hallare

Henrik Bengtsson

Ledamot
070-943 55 27
hallare

Helene Nilsson

Ledamot
076-789 57 12
hallare

Susanne Clausen

Ledamot
070-654 31 39
hallare

Jimmy Johnsson

Ledamot
070-717 70 70

Riksförbundet har ett kansli, som ligger i Stockholm. Kansliets arbete leds av generalsekreteraren som tillsammans med ytterligare nio medarbetare hjälper centralstyrelsen, de olika bilkårerna och medlemmarna på alla tänkbara sätt.

Bilkårens kansli

hallare

Eva Blomqvist

Generalsekreterare
08-579 388 99
hallare

Elisabeth Petersson

Förbundsadministratör
08-579 388 93
hallare

Peter Tuvegård

Verksamhetsutvecklare
Organisationsfrågor
08-579 388 94
hallare

Marie Larsson

Verksamhetsutvecklare
Organisationsfrågor
08-578 264 92
hallare

Mats Gunnarsson

Verksamhetsutvecklare totalförsvarsinformation
08-579 388 95
hallare

Linda Andersson

Verksamhetsutvecklare
Civila uppdrag
08-579 388 98
hallare

Susanne Wieselgren

Verksamhetsutvecklare
Civila uppdrag
08 - 579 388 91
hallare

Ingela Kronlund

Verksamhetsutvecklare
Militära uppdrag
08-578 264 91
hallare

Anki Ågren

Utbildningshandläggare
Militära utbildningar
08-578 264 90
hallare

Anki Persson

Utbildningshandläggare
Militära utbildningar
08-579 388 92
hallare

Helen Lodenfors

Projektledare
Farligt Gods-utbildning
hallare

Maria Larsson

Ekonom
08-579 388 96
hallare

Pia Pilbro Hakala

Ekonomiassistent
08-579 388 97

Kårer

 

Vår historia

Bilkåren har en lång historia och vår organisation bildades under andra världskriget. Redan för mer än 75 år sedan var vi en viktig resurs för samhället och det är vi fortfarande. Vi gör skillnad, för samhället och för våra medlemmar.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Organisationen bildades 1939 av Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté. Ända fram till 2009 var föreningen endast till för kvinnor men efter en extra riksstämma beslutade man att även män skulle antas och därför ändrades namnet till Sveriges Bilkårers Riksförbund eller helt enkelt Bilkåren.

FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om och till Bilkåren. Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss via mail kansliet@bilkaren.se eller telefon 08-579 388 90.

Vanliga medlemsfrågor

Hur reser jag till kursplatsen?

Du behöver inte själv betala resan från bostaden till kursplatsen när du går på kurs hos Bilkåren. Vår policy är att reseersättning utgår för billigaste färdsätt, vilket oftast är tåg andra klass. För att du ska få bilersättning krävs antingen att du samåkt med en kurskamrat eller att du efter samråd med vårt kansli har fått bilmedgivande. Ibland kan det också vara aktuellt med flyg, även det kräver medgivande från vårt kansli. När du blir antagen till en kurs får du anvisningar om hur du bokar din biljett för att slippa ligga ute med pengar.

Vad är SGI och hur skaffar jag ett SGI-beslut för att få ersättning?

När du är elev på kurs hos oss får du dagpenning för de dagar du skulle ha jobbat. Dagpenningen motsvarar 90% av din sjuklönegrundande inkomst, SGI. För att få dagpenning måste du ha ett beslut om SGI från Försäkringskassan, det får inte vara äldre än 18 månader. Du kan beställa ett SGI-beslut via Försäkringskassans hemsida.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Kan jag utbilda mig för Hemvärnet om jag har en diagnos?

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i Hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via rekryteringsmyndigheten.se för att få svar på dina frågor.

Måste jag gå en GU-F (grundläggande utbildning för frivilliga) om jag gjort militär grundutbildning, ex gjort lumpen 1998?

Det går inte att svara på exakt. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Det man tittar på är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egna förmåga.

Är man försäkrad under utbildningen?

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i Bilkåren är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Kan man gå sin förarutbildning före GU-F?

Normalt sett måste man alltid börja sin utbildning till Hemvärnet med GU-F, men om det finns särskilda skäl, tex att utbildningstiden blir kraftigt förlängd, kan undantag från utbildningsgången göras, vilket innebär att man kan gå sin förarutbildning innan man gjort GU-F.  Grundkravet är dock att du har genomfört säkerhetsprövning, har fått utrustning och har ditt utbildningsavtal klart.

Vad är medlemsavgiften i Bilkåren?

Medlemsavgiften är 250:-/år, men är du senior (from 71 år) eller ungdom (tom 20 år) betalar du bara 150:-/år. Är man flera som bor på samma folkbokföringsadress betalar man familjeavgift, 400:-/år.

Kan man få körkort om man går med i Bilkåren?

Grundsvaret på denna fråga är nej, man får inte körkort i Bilkåren. Om man engagerar sig och skriver överenskommelse med den civila krisberedskapen måste man ha rätt körkortsklass ”med sig” för det uppdrag man utbildar sig till. Om man tänker engagera sig som förare i Hemvärnet och skriver avtal där så måste man ha B-körkort innan. Sedan utbildas man på det fordonsslag som man ska placeras på, tex lastbil eller buss, och får militärt förarbevis (ett slags militärt körkort) för det. Eftersom utbildningen är samma (men lite mer omfattande) som till civilt tungt körkort kan man på egen bekostnad skriva det civila kunskapsprovet och vi kan ofta erbjuda en civil uppkörning på kursplatsen.

Kan jag gå flera olika fordonsutbildningar för Hemvärnet?

Nej. Bilkåren utbildar dig mot en befattning och då utbildas du på ett fordonsslag, tex lastbil eller bandvagn. Om ditt hemvärnsförband sedan vill att du ska ha kompetens på flera fordon så är det Hemvärnsförbandet och deras utbildningsgrupp som ska kompletteringsutbilda dig.

Kan jag ha avtal med hemvärnet och också ha en överenskommelse med civila krisberedskapen?

Nej. Du kan bara ha ett avtal/överenskommelse. Du kan inte heller tillhöra tex både Svenska Kraftnät och Trafikverket samtidigt. Anledningen är att samhället ska kunna avropa alla frivilliga förstärkningsresurser och Hemvärnet samtidigt och då kan varje person bara vara på ett ställe. Det enda undantaget från denna regel är att man samtidigt som man har ett hemvärnsavtal eller civil överenskommelse också kan vara engagerad i en frivillig resursgrupp (FRG).

Behöver jag repetera B-teori innan kursstart på en militär fordonsutbildning?

Ja! De flesta av oss glömmer en del av den grundläggande körkortsteorin. Av erfarenhet vet vi att det är oerhört svårt att klara teoriprovet för en tyngre behörighet om man inte repeterat B-teorin innan.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vem kan bli medlem i Bilkåren?

Är du svenskt medborgare eller folkbokförd i Sverige är du välkommen som medlem, oavsett ålder eller kön.

 

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren