hallare

Vårruset går i mål

På torsdagskvällen avslutas årets turné med Vårruset i Luleå. Det har varit en resa där många löpare fått nya kunskaper om Bilkåren och hemberedskap. Tack vare 75 engagerade bilkårister från kårerna och våra två turnéledare Paula Holmström och Eva Nyander har vi fått över tusen kvinnor att göra vår quiz om beredskap och lära sig konkreta saker på plats om allt från VMA till vattenrening.

På tre av turnéorterna har den lokala kåren också lyckats få fram en bandvagn som dragit till sig många till många nyfikna och gett tillfälle till samtal. På några orter har det också varit bilkårslag som deltagit i loppet. En del av vår kampanj, med Quizet har också varit att erbjuda intresserade kvinnor att delta på digitala informationsträffar som hållits löpande under hela perioden och det har lett till att flera blivit medlemmar och nu är på väg att utbilda sig för ett av Bilkårens många uppdrag.

Totalt besöktes 16 orter från Malmö till Luleå av den stora turnén, men kårerna i Dalarna och Umeå deltog också på lokalt arrangerade lopp. I Umeå resulterade det i ett långt inslag på P4 Västerbotten som gav mycket bra PR för Bilkåren och frivilliga insatser.

-”Det här visar hur viktigt det är att vi syns i olika sammanhang”, säger Eva Blomqvist Generalsekreterare för Bilkåren. ”Att enskilda medlemmar och kårer möter upp där många samlas väcker nyfikenhet för uppdrag och mer kunskap.”

Vårruset fokuserade i år på psykisk hälsa som har en koppling till fysisk aktivitet. I orostider behövs det också kunskap om hur jag, min familj och mina grannar bättre kan klara av en svår kris.

-”Jag vill rikta ett stort tack till alla bilkårister som gjort det här möjligt”, avslutar Eva Blomqvist.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren