hallare

Trafikkunskap – ett bidrag för att uppnå Nollvisionen


De senaste decenniernas trafiksäkerhetsarbete har hos ansvariga myndigheter varit fokuserat på att försöka bygga bort riskerna i trafiken genom satsningar på att skapa en säkrare trafikmiljö, t ex 2:1-vägar, cirkulationsplatser, farthinder, mm. Fordonstillverkarna jobbar hårt för att producera säkrare bilar. Och det är ju naturligtvis bra! Men det är ju fortfarande vi förare som ska samsas i miljön och som kan påverka resultatet och som bär ansvaret för ca 80% av olyckorna. Vi kan t ex konstatera att mer än hälften av bilförarna kör för fort och vi vet att hastighetsöverträdelse är en betydande orsak till att olyckor sker.

Alla mänskliga misstag kan naturligtvis inte förhindras, men att systematiskt jobba med attityder och kunskaper, parallellt med andra åtgärder, borde främja utvecklingen mot Nollvisionens mål.

Möjligheterna att uppnå Nollvisionens etappmål på högst 220 omkomna år 2020 och väsentligt sänkt antal allvarligt skadade ser minimala ut idag. Som vi alla vet så var 2018 ett mörkt år när det gäller antal omkomna i trafiken, då väsentligt fler än tidigare år fick sätta livet till. Hittills under 2019 är trenden något bättre men vi har fortfarande en bra bit kvar innan vi når Nollvisionens etappmål.

Många av de trafikanter som idag vistas i trafiken har ingen utbildning på varken trafikregler eller risker i trafiken. Det är alldeles självklart att det bidrar till trafikolyckorna. Att också jobba hårt med att höja kunskapsnivån och påverka attityder i trafiken borde vara en självklarhet och är alldeles nödvändigt om vi ska klara Nollvisionens etappmål. Var ska trafikanter lära sig vilka regler som gäller och hur man umgås i trafiken när trafikkunskap inte är ett obligatoriskt ämne i skolorna? Det borde det vara!! Om man kan de grundläggande trafikreglerna så kan man bättre bedöma riskerna när man vistas i trafiken.

Vi anser att trafikkunskap borde göras till ett prioriterat/obligatoriskt ämne i skolorna så fort som möjligt! Vi hoppas på och uppmanar dig att ta initiativ i denna fråga nu i motionstider.

Mer information

Riksbilkårchef Inger Karlsson, 070628 77 27

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren